Pagrindinė mūsų veikla – gamtos ir aplinkos apsauga. Finansavimą įvairioms gamtosauginėms idėjoms įgyvendinti gauname rengdami projektus ir dalyvaudami tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose projektų konkursuose. Taip pat teikiame konsultacines paslaugas ar įgyvendiname savanoriškas iniciatyvas. Nors esame pakankamai maža organizacija, jau turime sukaupę ne mažai patirties įvairiose gamtosaugos srityse. Šiuo metu pagrindinės mūsų sritys – biologinės įvairovės apsauga, agrarinė aplinkosauga, darnus ūkininkavimas, kaimo plėtra, pavojingų cheminių medžiagų valdymas, gamtinio turizmo skatinimas, gamtosauginis švietimas, socialinė atsakomybė. Veiklą vykdome įvairiose saugomose teritorijose, įvairiose savivaldybėse ne tik Lietuvoje, bet ir, padedant partneriams, kitose Europos šalyse.

Veiklos sritys

yar
Biologinės įvairovės apsauga

Rūpinamės biologinės įvairovės apsauga tikėdami, kad žmogaus emociniam ir dvasiniam tobulėjimui  patyrimai gamtoje yra labai svarbūs. Suvokiame visą mus supančią gamtą, kaip vieningą ekosistemą, kuriai svarbus kiekvienas jos elementas. Kviečiame išsaugoti vertingiausius gamtos kampelius keliaujant lėtai ir įsibūnant Lietuvos kraštovaizdyje. Rengiame mokymus saugomų teritorijų specialistams.

+

Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje
2018/01-2027/12 VYKSTA

Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje
2016/07–2023/01 VYKSTA

Gamtos lobių paieškų trasos Plokštinėje ir Verkiuose
2013–2015 ĮGYVENDINTAS

Tvarkytų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų valdymo rekomendacijų parengimas
2014/09 –2016/02 ĮGYVENDINTAS

Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke
2014/11-2017/04 ĮGYVENDINTAS

Ekoturizmo plėtrai palankių sąlygų plėtojimas Lietuvoje
2014/11-2015/11     ĮGYVENDINTAS

Integruoto planavimo įrankio sukūrimas, siekiant užtikrinti pievų biologinės įvairovės gyvybingumą (LIFE Viva Grass)
2014/06 – 2019/04 ĮGYVENDINTAS

Aplinkai palankaus ūkininkavimo skatinimas siekiant užtikrinti nykstančių agrarinio kraštovaizdžio paukščių apsaugą (Meldinė nendrinukė)
2010/09 – 2015/08 ĮGYVENDINTAS

Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija Natura 2000 tinklo plėtrai Lietuvos ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (DENOFLIT)
2010 /10 – 2015/03 ĮGYVENDINTAS

Darnios Lietuvos saugomų teritorijų raidos puoselėjimas
2011/05 – 2013/04 ĮGYVENDINTAS

Institucijų gebėjimų stiprinimas įgyvendinant tarptautines konvencijas Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdyje
2009/07 – 2011/02 ĮGYVENDINTAS

Jūrinės saugomos teritorijos Rytinėje Baltijos Jūroje (BaltSeaPlan)
2009 – 2012 ĮGYVENDINTAS

Marine Protected Areas in the Eastern Baltic Sea (Baltic MPAs)
08/2005 – 07/2009 ĮGYVENDINTAS

yar
Cheminės medžiagos

Skatiname tirti pavojingų cheminių medžiagų papilitimą, galimą neigiamą poveikį aplinkai bei sveikatai, mažinti jų naudojimą ir keisti mažiau pavojingomis. Siekiame veiksmingo jų regualiavimo valstybiniu lygiu. Šviečiame visuomenę apie atsakingą vartojimą.

+

 

Vartotojų įgalinimas naudotis REACH teise gauti informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose pasitelkiant IT priemones (LIFE AskREACH)

2017/09–2022/08 VYKSTA


„NonHazCity“ patirties pritaikymas miestuose: privačių ir profesionalių naudotojų gebėjimų stiprinimas cheminių medžiagų naudojimo mažinime ir rizikos valdyme (NonHazCity 2)
2019/08–2021/02 VYKSTA

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo įgyvendinimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos mažose/vidutinėse ir pramonės įmonėse (LIFE FitForREACH)
2015/10–2020/12 VYKSTA

Žalieji viešieji pirkimai farmacijos srityje Baltijos jūros regione (GrePPP)
2017/06 –  2018/08 ĮGYVENDINTAS

Inovatyvūs valdymo sprendimai mažinant pavojingų cheminių medžiagų emisijas miestuose Baltijos jūros regione (NonHazCity)
2016/03 –  2019/02 ĮGYVENDINTAS

Nacionalinio įgyvendinimo plano dėl patvariųjų organinių teršalų tvarkymo pakeitimo ir papildymo projekto parengimas
2015/02–2015/12 ĮGYVENDINTAS

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas: saugokime aplinką kasdien – Ekologika
2015/08–2015/12 ĮGYVENDINTAS

Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse (BaltInfoHaz)
2011/10 – 2015/03 ĮGYVENDINTAS

Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis (BaltActHaz)
2009/01 – 2011/12 ĮGYVENDINTAS

Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūroje (COHIBA)
2009 – 2011 ĮGYVENDINTAS

Mokymai apie biologiškai skaidžias atliekas (BLES)
2007/10 – 2009/10 ĮGYVENDINTAS

NVO gebėjimų stiprinimas nanotechnologijų srityje (NANOCAP)
2006/09 – 2009/08 ĮGYVENDINTAS

Žinių apie REACH kūrimas ir sklaida (LEONARDO REACH)
2006/11 – 2008/03 ĮGYVENDINTAS

Senesni projektai

Pavojingų medžiagų nustatymas Lietuvos vandens telkiniuose
2005/12 – 2006/12 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga metalo apdirbimo įmonėse
2005/12 – 2006/09 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga spaustuvėse
2005/12 – 2006/09 ĮGYVENDINTAS

Aplinkosauga baldų ir medienos apdirbimo įmonėse
2005/10 – 2006/07 ĮGYVENDINTAS

EUWAS – Europos atliekų tvarkymo sektoriaus interneto portalas
2005/01 – 2006/12 ĮGYVENDINTAS

Suinteresuotų grupių informavimas apie vandens aplinkai pavojingas medžiagas tarptautiniame Lielupės – Mūšos upių baseine
2005/03 – 2006/04 ĮGYVENDINTAS

Baltijos pavojingų atliekų kontrolė: pavojingų atliekų srautų tarptautinės monitoringo sistemos plėtra Baltijos jūros regione
2004/06 – 2007/05 ĮGYVENDINTAS

yar
Visuomenės švietimas

Skatiname vartotojus taupyti ribotus gamtos išteklius namie ir darbe, raginame domėtis įsigyjamų prekių sudėtimi ir kviečiame keliauti lėtai.

+
yar
Vandens ištekliai

Dirbame regionuose, kuriuose vandens telkiniai labiausiai kenčia nuo intensyvaus ūkininkavimo. Šviečiame bendruomenes apie taršos mažinimo priemones.

+
yar
Socialinė atsakomybė

Dirbame su verslu, kuris siekia mažinti savo poveikį aplinkai ir prisidėti prie darnaus vystymosi.

+

Gamtosauginiai leidiniai

Įvairių projektų ir iniciatyvų metu leidžiame knygas, plakatus, infografikus, brošiūras ir kitus leidinius apie gamtą, rūšis, jų saugojimą, aplinkosaugą. Pavartyk juos – gal rasi tau naudingų.

Džiaugiamės šiais pasiekimais

Įvairių iniciatyvų metu esame išplėtoję ir toliau palaikome keletą gerai atpažįstamų kūrinių.

Saugomų teritorijų produkto ženklas

Mūsų kurtu paukštelio ženklu žymimi saugomose teritorijose gaminami darnūs produktai ir paslaugos. Įsigydami tokios produkcijos remiate smulkų, aplinkai draugišką vietinį verslą.

Jaunųjų gamtos reindžerių platforma

Ši platforma – erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.

www.gamtosreindzeris.lt

Festivalis gamtoje „Vidur girių"

Tai – balandžio mėn. paskutinį savaitgalį Dzūkijos nacionaliniame parke vykstantis renginys, kurio metu skatinams įsibuvimas gamtoje ir asmeniniai potyriai.

Teatralizuotas festivalis jaunoms šeimoms „Miško burtai"

Tai – žemaitiškas disneilendas, vykstantis spalio mėn. pirmąjį savaitgalį Žemaitijos nacionaliniame parke. Jo metu mitologiniai herojai žaidžia su vaikais ir nejučia suteikia jiems žinių apie gamtą.

Kelionės CO2 skaičiuoklė Maps.lt

2012 m. sukurta skaičiuoklė iki šiol padeda įvertinti kelionės poveikį klimato kaitai keliaujant automobiliais, elektromobiliais, autobusais, troleibusais, traukiniais, dviračiais ar pėsčiomis.

Kampanija „Pagalvok, kai perki"

Inicijavome ir tęsiame kampaniją „Pagalvok, kai perki“, kuri drąsiais šūkiais „Taip švaru, kad net niežti“, „Suvilioji ne jį, o nevaisingumą“ ir „Nuodai meškiuko kailyje. Sužinok, kaip juos atpažinti“ ragina atsisakyti produktų su pavojingomis medžiagomis.

www.pagalvok.lt

Veiklos ataskaitos