Teikiame konsultacijas dėl gamtos apsaugos

Baltijos aplinkos forumas per 20 veiklos metų yra sukaupęs didžiulę patirtį ir kompetenciją, kuriomis noriai dalinasi – tiek verslui, tiek valstybinėms institucijoms, tiek pavieniams asmenims ar organizacijoms teikia profesionalias paslaugas aplinkos apsaugos, gamtos apsaugos, cheminių medžiagų valdymo, projektų valdymo, gamtosaugos komunikacijos ir susijusiose srityse. Teikiame privačias konsultacijas, atliekame vertinimus, specializuotus siūlymus, organizuojame mokymus, renginius, rengiame strategijas ir jas įgyvendiname.

Pateikiame detalesnį sričių, kuriose teikiame paslaugas, sąrašą:

Gamtos apsauga:

 • Biologinės įvairovės gausinimas
 • Paukščių apsauga
 • Invazinių rūšių kontrolė
 • Rūšių monitoringas, apskaitos
 • Saugomų teritorijų sistemos valdymas
 • Miškų apsaugos politika ir valdymas
 • Žemapelkių ekosistemos priežiūra
 • Gamtai palankus ūkininkavimas.
 • Įvairių taikytų priemonių poveikio gamtai vertinimas
 • Gamtotvarkos planų rengimas
 • Buveinių atkūrimas
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Aplinkos apsauga ir cheminių medžiagų valdymas:

 • Poveikis aplinkai ir jo mažinimas
 • Vandens kokybės gerinimas
 • Vandens aplinkai pavojingos medžiagos
 • Cheminių medžiagų tvarkymas ir valdymas įmonėse
 • Cheminės medžiagos gaminiuose ir jų keliamas poveikis aplinkai bei sveikatai
 • ES cheminių medžiagų politika – REACH reglamentas ir kiti teisės aktai
 • Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas
 • Gamtai draugiškesnių alternatyvių cheminių medžiagų paieška
 • Cheminių medžiagų teisinės bazės įgyvendinimas
 • Gaminio cheminės saugos vertinimas
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Gamtosaugos komunikacija ir švietimas

 • Įvairaus masto renginių – darbinių susitikimų, mokymų, seminarų ir konferencijų –organizavimas (programos parengimas, pranešėjų parinkimas ir kt.).
 • Profesionalus pirmininkavimas renginiuose, diskusijų moderavimas.
 • Gamtosauginių leidinių, tekstų rengimas.
 • Gamtosauginio ir aplinkosauginio švietimo priemonių kūrimas, edukacinio turinio rengimas
 • Ekologinis švietimas
 • Gamtinis turizmas
 • Potyriminės iškylos ir seminarai gamtoje (komandos formavimas)
 • Gamtos festivaliai, šventės gamtoje
 • Konsultacijos, mokymai ir seminarai įmonėms, organizacijoms bei pavieniams asmenims

 

Projektų vadyba

Turime sukaupę didžiulę projektų rengimo ir valdymo patirtį. Esame labiausiai patyrusi Lietuvos aplinkosaugos organizacija įgyvendinant ES LIFE programos projektus. Taip pat turime patirties įgyvendinant ir kitų programų – Interreg, Horizon2020, Nord, EEA Grants, Norway grants, Šiaurės ministrų tarybos – projektus. Turime ekspertų, kurie projektus administruoja daugiau nei 10 m.

 • Projektų pasiūlymų įvairiomis aplinkosaugos temomis, kurios artimos mūsų interesams ir vertybėms, rengimas;
 • Profesionalus projektų valdymas įgyvendinimo metu;
 • Projektų ataskaitų rengimas
 • Projekto ir finansų valdymas
Susisiekti