Esame nevyriausybinė organizacija, kuri tiki, kad mūsų planetą būtina saugoti ne nuo žmonių, bet drauge su jais.

 

Baltijos aplinkos forumo kolektyvas. Nacionalinis šienpjovių čempionatas,Rupkalviai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje yra pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vykdanti veiklą aplinkos apsaugos srityje.

Veiklos misija

Dirbdami kaip nevyriausybinė organizacija, mes siekiame, kad visuomenė gyventų švarioje ir sveikoje aplinkoje, gamtiniai ištekliai būtų tinkamai naudojami, o turtinga gamtinė įvairovė būtų užtikrinta ateities kartoms. Tikime, kad mūsų planetą būtina saugoti ne nuo žmonių, bet drauge su jais.


Šiandien svarbiausios mūsų veiklos sritys ­– biologinės įvairovės apsauga, agrarinė aplinkosauga, kaimo plėtra, gamtinis turizmas, darnus vystymasis, pavojingų cheminių medžiagų valdymas, socialinė įmonių atsakomybė.

Vertybiniai principai

Saugodami gamtą palaikome nuolatinį ryšį su visuomene, siekiame gamtą padaryti visiems suprantamą, artimą ir savą. Tikime, kad tik patyręs asmeninį išgyvenimą gamtoje žmogus gali suprasti jos naudą ir reikalingumą, rasti savo atsakymą į klausimą „kodėl reikia gamtą saugoti?“, todėl nepaliaujame tokių patirčių gamtoje skatinti. Norime atrasti geriausius būdus, kaip žmogus gali darniai sugyventi su gamta, joje tarpti neužgoždamas ir nenaikindamas gamtos. Siekiame ne kovoti, bet atrasti konstruktyvų dialogą. Esame atvira organizacija, kasmet visuomenei teikianti išsamią veiklos ataskaitą, proaktyviai bendraujanti su žiniasklaida, noriai priimanti motyvuotus praktikantus ir savanorius. Kasmet vertiname ne tik savo darbus, bet ir poveikį aplinkai. Įsigydami prekes ar paslaugas nuolat vertiname ne tik ekonomiškumo, bet ir ekologiškumo kriterijus (t.y. taikome  žaliuosius pirkimus), esant galimybei, renkamės vietinę produkciją.

Veiklą vykdome:

  • Kaip menininkai – su įkvėpimu, nuojauta, giliais apmąstymais, kūrybiškumu, originalumu;
  • Kaip ekspertai – pristatydami platų visuminį vaizdą, išmonę ir patirtį, tvirtai laikydamasi pagrįstos savo nuomonės;
  • Kaip draugai – paprastai, aiškiai, maloniai, suprantama kalba;
  • Su meile – dirbame daug, degame už savo idėjas.

Veikla:

  • Gamtosaugos ir aplinkosaugos projektų rengimas, įgyvendinimas;
  • Konsultacinės paslaugos verslui, valstybinėms įstaigoms, organizacijoms ir privatiems asmenims.
  • Savanoriškos iniciatyvos saugant gamtą.
Plačiau

 

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, kurioms nesvetimos mūsų vertybės ir tikėjimas tuo, kad žmonės turi ir gali gyventi santarvėje su gamta. Nuolat dirbame su įvairiomis su aplinkos apsauga susijusiomis valstybės institucijomis, verslo įmonėmis, mokslo įstaigomis ir kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, dalyvaujme NVO forumuose, nacionalinėse darbo grupėse.

Nuo 2003 m. organizacija priklauso tarptautiniam tinklui – BEF grupei, kurią sudaro biurai Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje. Nuo 2006 m. esame smulkių ūkių, amatininkų ir kitų kaimo gyventojų išlikimą ir kūrimąsi skatinančios asociacijos „VivaSol“ nariai. Nuo 2010 m. priklausome Tarptautinei meldinės nendrinukės apsaugos grupei, kuri rūpinasi rečiausio Europos giesmininko išlikimu, o nuo 2014 m. – viešojo intereso grupes ir organizacijas vienijančiai koalicijai, išreiškiančiai susirūpinimą dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų (EDCs) poveikio sveikatai ir laukinei gamtai „EDC-Free Europe”. 2017 m. prisijungėme prie organizacijos „European Forum on Nature Conservation and Pastoralism“, skatinančios gamtai palankų ekstensyvų ūkininkavimą, bei prie tinklo „Rewildening Europe“ , siekiančio padaryti Europą labiau laukine ir natūralia. Taip pat esame Lietuvos kaimo tinklo nariai. 2023 m. kartu su partneriais įkūrėme „Landcare Europe“ organizacijų tinklą, kuris apjungia žemės ūkį, gamtos apsaugą ir bendruomenes, kad būtų išsaugotas biologinė įvairovė, atsparios ekosistemos ir gyvenimo kokybė Europos kultūriniame kraštovaizdyje. 2024 m. tapome Europos praktikų, įgyvendinančių gamtosaugos ir gamtotvarkos veiklas, tinklo „Eurosite“ nariu.

Apie BEF grupę

Baltijos aplinkos forumas buvo įkurtas 1995 m. kaip techninės pagalbos projektas, kurį finansavo Baltijos šalių aplinkos ministerijos, Vokietijos, Suomijos, Švedijos vyriausybės bei Europos Komisija.

Tuomet pagrindinis organizacijos tikslas buvo stiprinti Baltijos šalių valstybės institucijų bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje rengiantis stojimui į Europos Sąjungą. Savo veikla Baltijos aplinkos forumas prisidėjo prie šalių integracijos proceso, organizuodamas patirties sklaidos seminarus bei mokomuosius vizitus valstybės institucijų specialistams.

Pasibaigus projektui, 2003 m. buvo įsteigtas aplinkosauginių NVO tinklas pavadinimu Baltijos aplinkos forumo grupė (Baltic Environmental Forum Group) su biurais Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje bei Vokietijoje. 2005 m. prie grupės prisijungė  Sankt Peterburgo Tarpvalstybinis bendradarbiavimo centras, kuris grupės nariu buvo iki 2015 m. Tais metais ši organizacija nutraukė savo veiklą dėl Rusijos vyriausybės politikos kaltinti tarptautines  aplinkosaugos NVO dėl buvimo „užsienio agentais“. Atliekant patikrinimą, jokie pažeidimai nebuvo nustatyti. Nepaisant to, organizacija nuo to laiko veiklos nebevykdo.

Dalininkai

Baltijos aplinkos forumas yra nevyriausybinė organizacija. Strateginius organizacijos sprendimus priima organizacijos dalininkai. Šiuo metu tai keturi fiziniai asmenys: Žymantas Morkvėnas, Rita Jonkuvienė, Rita Grinienė ir Heidrun Fammler.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kviečiame susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.

Veiklos ataskaitos