Pagrindinis projekto tikslas – skatinti informacijos apsikeitimą ir bendradarbiavimą tarp Baltijos šalių suinteresuotų institucijų didinant energijos išteklių naudojimo efektyvumą ir agituojant gyventojus naudoti gamtinius išteklius ir keisti vartojimo įpročius.

Projekto veiklos

  • Informacijos prieinamumo energijos išteklių naudojimo efektyvumo klausimais Baltijos šalių savivaldybėse įvertinimas;
  • Gyventojams skirtos informacinės medžiagos energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais analizė;
  • Gyventojų vartojimo įpročių ir supratimo energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įvertinimas;
  • Geriausios praktikos pavyzdžių rinkimas iš Europos Sąjungos šalių ir jų pritaikymas Baltijos šalių namų ūkiuose;
  • Patirties apsikeitimo ir bendradarbiavimo energijos panaudojimo efektyvumo klausimais tarp savivaldybių ir kitų susijusių suinteresuotų grupių (NVO, valstybinės institucijos ir kt.) palaikymas.

Kontaktai

Kestutis Navickas
Tel. 8 5 213 8155
El. p.  kestutis.navickas@bef.lt


Trukmė

2007/11-2008/12


Parama

Projektą finansuoja Europos Ekonominės Erdvės finansinis mechanizmas, Norvegijos finansinis mechanizmas ir Latvijos valstybė, tarpininkaujant Visuomenės Integravimo Fondui


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Vokietijoje