Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti skirtingų šalių atstovus, dirbančius biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo srityje su minėtų atliekų tvarkymo principais, organizuojant internetinius mokymo kursus.

PROJEKTO VEIKLOS

  • Internetiniai mokymo kursai atliekų tvarkymo srities darbuotojams   (http://moodle.bew2learn.net) Projekto metu bus sukurti 6 internetiniai mokymo moduliai. Pirmasis mokymo  kursas prasidės 2008 metų lapkritį. Skirtinguose mokymo moduliuose bus pateikta statistinė informacija apie susidarančių biologiškai skaidžių atliekų kiekius, jų šaltinius bei sudėtį; organinių atliekų cheminių, fizinių ir biologinių savybių tarpusavio sąsajos mokslinis pagrindimas; pagrindiniai atliekų tvarkymo procesų bei specifinių atliekų surinkimo ir pervežimo technologijų principai kartu su skirtingų šalių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo specifika. Mokymų dalyviai taip pat turės galimybę susipažinti su ES teisinės bazės struktūra, nacionaliniais teisės aktais ir juose nurodytais įsipareigojimais minėtoje srityje;
  • Seminarai mokymų dalyviams. Mokymo kursas susistemintas pagal „Mišraus Mokymo“ koncepciją. Tai reiškia, kad dalyvių mokymai vyks naudojant specialiai sukurtą Internetinę platformą bei papildomai organizuojant po vieną vietos lygmens seminarą kiekvienam mokymo moduliui.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Tinklalapis

Vokiečių k.

http://moodle.bew2learn.net


Trukmė

2007/10–2009/10


Parama

Leonardo da Vinci programa


Partneriai

Abrys, Lenkija

Bildungszentrum für die Entsorgungs und Was-serwirtschaft GmbH- Vokietija

Eimer Projekt Consulting (EPC), Vokietija

Baltijos aplinkos forumas Lietuva, Latvija, Estija

Ministry for Gozo, Centre for Arts & Crafts, Malta

Ibus, Bulgarija

Nedelino savivaldybė, Bulgarija

Zeitec Software GmbH, Vokietija