Klimato kaita, senkantys natūralūs ištekliai, visuomenės poreikių didėjimas yra veiksniai, kurie verčia visuomenę keisti vartojimo įpročius, o verslo įmones keisti savo veikla. Siekiant užtikrinti tvarią plėtrą visuomenės nariai turi būti pasirengę keisti savo gyvenimo būdą, o įmonės vykdydamos savo veikla turi atsižvelgti į socialinius ir aplinkosauginius klausimus. Įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus labai svarbų vaidmenį vaidina nevyriausybinės organizacijos.

Projekto tikslai: 

  • Skatinti smulkias ir vidutines verslo įmones užsiimti atsakingo verslo praktika Lietuvoje.
  • Stiprinti bendradarbiavimą darnaus vystymosi srityje tarp NVO Baltijos ir Šiaurės šalyse.
  • Prisidėti prie visuomenės supratimo apie darnų vystymąsi ir aplinkai draugišką gyvenimo būdą didinimo.

Projekto veiklos

  • Mokomasis vizitas į Suomiją ir Švediją siekiant susipažinti su jų patirtimi įgyvendinant pastatų atnaujinimo ir naujų gyvenamųjų rajonų kūrimo projektus atsižvelgiant į energijos efektyvumo ir darnaus vystymosi principus.
  • Nacionalinė konferencija apie atsakingo verslo praktiką mažose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) Šiaurės šalyse ir Lietuvoje.
  • Apklausos apie darnų gyvenimo būdą parengimas, apklausos rezultatų analizė ir rekomendacijų kaip didinti visuomenės sąmoningumą parengimas.

Kontaktai

Kestutis Navickas
Darnaus vystymosi ekspertas
Tel. 8 5 213 8155
El.p.: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt


Trukmė

2009/01-2009/12


parama

Projektą remia Šiaurės ministrų taryba