BaltClim projekto tikslas –  prisidėti prie nacionalinių prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų rengimo Baltijos šalyse.

Projekto veiklos

  • Reguliarūs susitikimai su Baltijos šalių aplinkos ministerijomis ir keitimasis patirtimi: projekto atidarymo renginys Rygoje, seminaras Taline, mokomoji išvyka Vokietijoje bei neoficalūs vietos susitikimai kiekvienoje šalyje.
  • Pagrindžiančiojo dokumento, kuris išskiria problemas ir galimybes rengiant  nacionalines prisitaikymo strategijas, parengimas;
  • Apskritojo stalo diskusijų šaliai aktualiais prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais organizavimas;
  • Gairių nacionalinėms prisitaikymo prie klimato kaitos strategijoms Baltijos valstybėse rengimas.

Svarbiausi pasiekimai Lietuvoje

  • Lietuvos projekto komanda aktyviai dalyvavo formuojant nacionalinius prisitaikymo prie klimato kaitos tikslus ir uždavinius, kurie buvo patvirtinti LR parlamento kaip Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos dalis 2012 m. lapkritį.
  • Patvirtinus strategiją, kartu su LR aplinkos ministerija buvo suorganizuotos dvi apskritojo stalo diskusijos, kviečiant suinteresuotas puses aptarti prisitaikymo prie klimato kaitos klausimus Baltijos jūros pakrantės regione ir žemės ūkio sektoriuje. Diskusijų metu buvo suformuluoti pasiūlymai dėl prisitaikymo strategijos veiksmų plano priemonių turinio.

Kontaktai

Matthias Grätz
Projekto vadovas
Tel. +49 40 5330 7076
E-mail: matthias.graetz[at]bef-de[dot]org

Kestutis Navickas
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt


Trukmė

2011/11-2013/01


Parama

Projektas remiamas Europos Sąjungos ir Vokietijos Federalinės aplinkos, gamtos apsaugos ir reaktorių saugos ministerijos įgyvendinant Konsultacinės pagalbos programą aplinkos apsaugai Vidurio ir Rytų Europos, Kaukazo ir Vidurio Azijos regionuose.


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Vokietijoje (projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Ekologines ekonomikos tyrimų institutas (Vokietija)