Įmonės vienu metu turi įgyvendinti daugelį aplinkosauginių reikalavimų. Juos įgyvendinti reikalingas holistinis, integralus požiūris. Paprastai dėl  Europos Sąjungos acquis įgyvendinimo dėmesys skiriamas didžiosioms įmonėms, tačiau mažos ir vidutinės turi įgyvendinti tuos pačius reikalavimus negaudamos pagalbos iš šalies. Informacijos ir patirties stoka apie aplinkai palankias priemones įtakoja, kad šios įmonės lieka „uodegoje“ įgyvendinant acquis. Projekto tikslas – skatinti mažų ir vidutinio dydžio spaustuvių aplinkosauginę elgseną ir ekonominį vystymąsi siekiant efektyvaus ir progresyvaus bendradarbiavimo aplinkosauginiais klausimais.

Projekto veiklos

  • 6 nacionaliniai mokymai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuriuose dalyvavo 76 spaustuvių atstovai;
  • tarptautinis seminaras Baltijos jūros regiono spaustuvių tiekimo grandinės atstovams;
  • vadovas mažoms ir vidutinio dydžio spaustuvėms apie aplinkosauginius reikalavimus ir aplinkosaugines priemones;
  • informacinės dienos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje spaustuvių atstovams pristatant projekto rezultatus ir vadovą.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2005/12-2006/09


Parama

2003 m. PHARE programa „Bendradarbiavimo abipus sienos programa Baltijos jūros regione” ir Vokietijos aplinkos apsaugos fondas


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje 

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Vokietijoje