Tarptautinis projektas INTENSE siekia perkelti pažangias energijos taupymo priemones būsto sektoriui iš Europos Sąjungos šalių senbuvių į Vidurio bei Rytų Europos šalis. Projektas jungia 28 partnerius, atstovaujančius nevyriausybines organizacijas, savivaldybes bei ekspertus ir bus įgyvendinamas 11-oje Europos šalių.

Projekto tikslai

  •  Pagerinti Europos Sąjungos direktyvų „Dėl pastatų energinio naudingumo (2002/91/EB)“ ir „Dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų (2006/32/EB)“ įgyvendinimą naujose ES šalyse, parengiant rekomendacijas šiuo metu galiojančių pastatų techninių standartų tobulinimui ir naujųjų gyvenviečių energetiškai efektyviam planavimui;
  • Integruoti energijos efektyvumo aspektą, kaip svarbiausią, į miestų planavimo procesą, informuojant savivaldos institucijas apie miestų planavimo ir vystymo patirtį Vakarų Europos šalyse bei sudarant galimybes institucijoms savarankiškai parengti pasiūlymus dėl planavimo proceso optimizavimo;
  • Įvertinti visuomenės energijos vartojimo įpročius ir parengti visuomenės informavimo apie energijos taupymo galimybes būste strategiją;
  • Kelti įvairių suinteresuotų šalių (statybos bendrovės, architektų sąjungos ir kt.) kvalifikaciją, parengiant/patobulinant mokymo programas bei kitas mokymo priemones;
  • Stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių ES šalyse.

Kontaktai

Kęstutis Navickas
Darnaus vystymosi ekspertas
Tel. 8 5 213 8155
El. p. kestutis.navickas@bef.lt


Tinklapis

Anglų kalba

www.intense-energy.eu


Trukmė

2008/10–2011/09


Parama

Projektas iš dalies finansuojamas „Pažangi energetika Europai“ programos


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Iš viso – 28 partneriai 11-koje šalių. Visas partnerių sąrašas čia.