Bendrai apie projektą

Projektas Waterdrive siekia gerinti vandens išteklių valdymo praktiką Baltijos jūros regione, skatinat bendradarbiavimą tarp vietos valdžios, kaimo bendruomenių ir kitų suinteresuotųjų šalių. Taip siekiama sumažinti ypač dėl ūkinės veiklos į vandens telkinius patenkančių maisto medžiagų kiekį, dėl kurių vyksta eutrofikacijos procesai, kenčia vandens telkinių kokybė ir vandens ekosistemos.

Waterdrive projekto metu skatinamas tarpsektorinis bendradarbiavimas bei inovatyvių metodų ir priemonių įgyvendinimas, kad būtų sumažinta vandens telkinių tarša, ir pasiekti nacionalinai bei tarptautiniai vandens kokybės rodikliai.

Projektą įgyvendina 19 Baltijos jūros regiono partnerių iš Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos ir Rusijos. Pagrindinis projekto partneris – Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU).

Baltijos aplinkos forumo pagrindinės atsakomybės

Lietuvoje Baltijos aplinkos forumas sieks skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, gerinant Dovinės upės baseino valdymą ir mažinant taršą Žuvinto ežere. Projekto metu bus atliekama galimybių studija, skirta įvertinti tinkamiausias priemones, mažinti vandens telkinių taršą Dovinės upės baseine. Baltijos aplinkos forumas sieks įvertinti tiek natūraliais, gamtiniais procesais paremtas vandens taršos mažinimo priemones, tiek politines ir finansines priemones.

Atlikus galimybių studiją bus vykdomi susitikimai su vietos bendruomene, ūkininkais, savivaldybėmis, Žuvinto biosferos rezervato direkckja ir kitomis suinteresuotomis šalimis, siekiant skatinti dialogą tarp jų ir įtraukti jas į tinkamiausių sprendimų paiešką ir priėmimo procesą.

 

 

 


KONTAKTAI

Elvyra Mikšytė
Projekto koordinatorė
Tel. 8 5 215 9287
El. p. elvyra.miksyte@bef.lt 


TRUKMĖ

2019/01 – 2021/09


PARAMA

Projektą WATERDRIVE pojekto Nr. #R094 finansuoja Europos Sąjungos Interreg Baltijos jūros programa.

 


PARTNERIAI

Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (SLU)

Pietų Baltijos jūros vandens regionas/ Kalmaro apskrities administracinė valdyba

Švedijos Žemės ūkio valdyba

Vesterviko savivaldybė

Gamtos išteklių institutas (LUKE), Suomija

Suomijos aplinkos institutas (SYKE)

Pietų Suomijos ProAgria

Suomijos lauku drenažo asociacija

Stokholmo aplinkos institutas Taline

Jelgavos Savivaldybė

Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų institutas

Sąjunga “Ūkininkų parlamentas”

Žemės ūkio konsultavimo tarnyba Brvinove

Europos regioninis ekohidrologijos centras

PhenoHorizon

Šlėzvigo-Holšteino žemės ūkio, aplinkos ir kaimo vietovių valstybinė agentūra

SEGES

Baltijos jūros veiksmų grupė – BSAG

Sankt Peterburgo Šiaurės vakarų žemės ūkio ekonomikos tyrimų institutas

Sankt Peterburgo Federalinio agroinžinerijos mokslų centro departamentas: Žemės ūkio inžinerijos ir aplinkosaugos institutas

Gurjevsko rajono administracija