Projekto tikslas – prisidėti prie eutrofikacijos mažinimo Baltijos jūroje stiprinant bendradarbiavimą tarp žemės ūkio ir aplinkos apsaugos sektorių bei skatinant darnų ūkininkavimą.

Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklos:

 • Aiškinasi pagrindinius iššūkius siekiant efektyviai mažinti eutrofikaciją;
 • Vertina agrarinės aplinkosaugos priemonių efektyvumą atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai bei eutrofikacijos mažėjimui remdamiesi atvejo studija Lietuvoje;
 • Analizuoja gerosios praktikos pavyzdžius ir jų pritaikomumą bei užsiima rezultatų sklaida suinteresuotoms intitucijoms;
 • Dalyvauja keičiantis žiniomis bei patirtimi Baltijos jūros regione ir tarp Lietuvos ir Baltarusijos.

Laukiami rezultatai

 • Veiksmingesnės politikos kryptys mažinant eutrofikaciją;
 • Daugiau žinų apie taikomų priemonių naudą ir susijusius pavojus;
 • Vandens apsaugos scenarijų analizė;
 • Rekomendacijos žemių savininkams;
 • Veiksmų programos, padedančios mažinti pavojų aplinkai ir sveikatai padidintos rizikos teritorijose;
 • Technologinės inovacijos ir pilotinės investicijos;
 • Darbas su interesų grupėmis;Geresnis Baltijos jūros veiksmų plano ir Europos Sąjungos strategijų įgyvendinimas.

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Tel. 8 5 213 8155
El. p.: zymantas.morkvenas@bef.lt


Tinklalapis

Anglų kalba

www.balticcompass.org


Trukmė

2009/12-2012/12


Parama

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas)


Partneriai

Projekte dalyvauja 22 organizacijos (valstybinės, mokslo institucijos, NVO) iš Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Baltarusijos ir Rusijos (asocijuotas partneris)