Projekto tikslas – skatinti mažų ir vidutinio dydžio metalo apdirbimo pramonės tiekimo grandinės įmonių aplinkosauginę elgseną ir ekonominį vystymąsi bei stiprinti Baltijos jūros regiono NVO aplinkosaugos ekspertų bendradarbiavimo tinklą, siekiant efektyvaus ir progresyvaus jų bendradarbiavimo su pramone  aplinkosauginiais klausimais.

Projekto rezultatai

  •  pravesti 6 nacionaliniai mokymai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kuriuose dalyvavo 72 metalo pramonės įmonių atstovai;
  • organizuotas Baltijos šalių NVO ekspertų susitikimas;organizuotas tarptautinis seminaras Baltijos jūros regiono metalo apdirbimo pramonės tiekimo grandinės atstovams;
  • parengtas ir publikuotas vadovas mažoms ir vidutinio dydžio metalo apdirbimo įmonėms apie aplinkosauginius reikalavimus ir aplinkosaugines priemones;
  • sukurta projekto interneto svetainė: www.bef.lt/metalas;
  • organizuotos informacinės dienos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje metalo apdirbimo pramonės įmonių atstovams pristatant projekto rezultatus ir vadovą.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2005/12-2006/09


Parama

2003 m. PHARE programa „Bendradarbiavimo abipus sienos programa Baltijos jūros regione“ ir Vokietijos aplinkos apsaugos fondas (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)