Projekto tikslas – atlikti tyrimus ir surinkti duomenis apie BVPD prioritetinių medžiagų bei kitų teršalų koncentracijas nuotekose, nuotekų dumble bei aplinkoje. Projekte nagrinėjamos pramoninės ir vartotojų naudojamos cheminės medžiagos, žemės ūkyje naudojamos augalų apsaugos priemonės neanalizuojamos.

Projekto veiklos

  • Esamų pavojingų medžiagų aplinkosauginio monitoringo duomenų apžvalga (1999-2004m.);
  • Mėginių ėmimas ir analizė AAA ir užsienio laboratorijose;
  • AAA ekpertų vizitas į SYKE laboratoriją, kurio tikslas – susipažinti su analitiniais metodais, įvertinti naujų metodų įdiegimo galimybes;
  • Leidinys apie projekto rezultatus lietuvių ir anglų kalbomis.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

12/2005-12/2006


Parama

Projektą remia Suomijos aplinkos apsaugos ministerija


Partneriai

Lietuvos aplinkos apsaugos agentūra (AAA)

Suomijos aplinkos apsaugos institutas (SYKE)

Baltijos aplinkos forumas

Aplinkos politikos centras