Didėjantis susirūpinimas Baltijos jūros erdve ir ištekliais tiek Baltijos pakrantėje, tiek atviroje jūroje skatina šio regiono šalis imtis skubių ir vieningų veiksmų esamai situacijai keisti. Laivyba, vėjo energetikos vystymas, gamtos apsauga, naudingų medžiagų gavyba bei pakrančių apsauga (klimato kaitos poveikis) yra tik kelios rūpestį regione keliančios veiklos.

Integruotas jūrinės erdvės planavimas (IJEP) pateikia priemones, kurių pagalba gali būti sprendžiami interesų konfliktai tarp aukščiau minėtų veiklų. Tačiau šios priemonės efektyviomis gali tapti tik tuomet, kai visos Baltijos jūros regiono valstybės parengs suderintus IJEP projektus! Tačiau kol kas nė viena šio regiono valstybė, išskyrus Vokietiją, nėra parengusi šiam projektui reikiamų teisės aktų. Taigi BaltSeaPlan projektas suteikia galimybę kurti vieningą supratimą apie priemones ir veiklas, būtinas IJEP procesui įgyvendinti.

BaltSeaPlan projekto metu įgyvendinti šie IJEP etapai:

 •  Duomenų surinkimas apie dabartines veiklas Baltijos jūros regione. Keliose pasirinktose teritorijose bus sukurtos naujos GIS duomenų bazės ir žemėlapiai, patikslinsiantys dabartinę turimą informaciją.
 • Skatinamas keitimasis duomenimis pagal EU INSPIRE direktyvą;
 • Nacionalinių sistemų, metodikų ir strategijų, skirtų jūrinės erdvės planavimui atlikti, įvertinimas;pasirengimas galimiems scenarijams  – remiantis šiais duomenimis rengiamos nacionalinės jūrinės strategijos
 • Vieningos Baltijos jūros vizijos kūrimas, atsižvelgiant į daugiašalius įsipareigojimus ir įvertinant galimą poveikį Baltijos jūros regiono valstybėms;
 • Naujų metodų ir standartų tikrinimas įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius jūrinės erdvės planus.
 • Informacijos apie gebėjimų ugdymo priemones bei projektą sklaida: suinteresuotų grupių įtraukimas; dalyvius bendradarbiauti skatinančio planavimo proceso organizavimas; BaltSeaPlan projekto konferencijų, mokymų, kuriuose dalyvauja ekspertai iš Baltijos jūros regiono bei kitų valstybių
 •  Jūrinio planavimo politikos gairių nustatymas bei rekomendacijų rengimas dalyvaujant tarptautiniams ekspertams

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 213 8155
El. p. zymantas.morkvenas@bef.lt


Tinklalapis

www.baltseaplan.eu


Trukmė

2009 – 2012


Parama

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga (Europos regioninės plėtros fondas)


Projekto veiklos Lietuvoje

 • Duomenų surinkimas ir apibendrinimas apie dabartinį jūrinės ekvatorijos naudojimą;
 • Poreikio analizė naujų jūrinių zonų įsisavinimui;
 • Egzistuojančio jūrinių ekvatorijų naudojimo revizija, poreikio perplanuoti/peržiūrėti, nustatymas;
 • Visuomenės švietimo veiklos.