Projekto tikslas – gerinti tarpvalstybinių Lielupės-Mūšos upių vandens kokybę, mažinant prioritetinių pavojingų medžiagų patekimą į aplinką.     Projekto veiklos skirtos Šiaurės Lietuvos regionui, t.y. tarptautiniam Lielupės-Mūšos upių baseinui (pagrinde Panevėžio ir Šiaulių regionams).

Projekto veiklos

  • Esamos informacijos ir duomenų apie pavojingas medžiagas Lielupės-Mūšos upių baseine analizė.
  •  Įmonių mokymai apie prioritetines pavojingas medžiagas, naudojamas procesuose ir cheminiuose produktuose (2-jų dalių mokymai pramonės įmonėms, įskaitant namų darbus; apie 20 įmonių iš Lielupės-Mūšos upių baseino apmokytos, kaip nustatyti pavojingas medžiagas naudojamuose procesuose ir produktuose)
  •  Informacinė diena ūkininkams apie prioritetines pavojingas medžiagas augalų apsaugos priemonėse ir jų vengimo būdus (Lielupės – Mūšos upių baseino ūkininkams ir kitoms suinteresuotoms grupėms; apie 40 ūkininkų dalyvaus informacinėje dienoje ir bus informuoti apie prioritetines pavojingas medžiagas augalų apsaugos priemonėse ir sugebės jas nustatyti bei sužinos galimybes, kaip jų išvengti)
  • Išleisti ir išplatinti informaciniai leidinukai apie pavojingas medžiagas: visuomenei ir NVO – „Vandens aplinkai pavojingos cheminės medžiagos – kas tai?“; pramonei – „Imkis veiksmų pavojingoms medžiagoms išvengti: patarimai, kaip nustatyti pramonėje naudojamas pavojingas medžiagas“; ūkininkams – „Pavojingos medžiagos augalų apsaugos priemonėse“;
  • Tarptautinis seminaras įvairioms tikslinėms grupėms (vandnes apsaugos politiką formuojančioms, įgyvendinančioms ir kontroliuojančioms valstybės institucijoms, pramonei, kitoms suinteresuotoms organizacijoms) apie vandens aplinkai pavojingas chemines medžiagas;
  • Praktinis Lielupės-Mūšos upių baseino Lietuvos ir Latvijos suinteresuotų grupių susitikimas-dialogas, kurio metu aptarti pavojingų medžiagų mažinimo klausimai ir priemonės.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2005/03-2006/04


Parama

Jungtinių Tautų vystymo programa Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa ir Europos Sąjunga, Phare 2002 „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo Baltijos regione programa Latvijoje“.