Projekto idėja

Farmacijos produktai, patenkantys į aplinką jau įvardijami  globaline problema,  į kurią vis daugiau dėmesio kreipia tiek nacionalinė, tiek tarptautinė bendruomenė bei verslo atstovai.  Vienas iš pagrindinių tikslų  – siekti, kad globalios tiekimo grandinės, pavyzdžiui, viešųjų  pirkimų pagalba taptų darnesnės.  Jungtinių Tautų bendradarbiavimo tarp agentūrų darbo grupė dėl Darniųjų pirkimų sveikatos sektoriuje (angl. Sustainable Procurement in the Health Sector (SPHS)) yra vienas iš veiklos pavyzdžių. Vystant Darniųjų farmacijos produktų viešųjų pirkimų (angl. Sustainable Public Procurement of Pharmaceuticals (SPPP)) kriterijus vietos, nacionaliniu ir globaliu lygiu svarbu didinti darniai gaminamų farmacijos produktų  paklausą, tuo pačiu skatinant mažinti išmetamų teršalų kiekį.

Projekto veiklos

Deja, šioje srityje trūksta koordinavimo ir bendrų veiklų  tarp visų veikiančių institucijų, suinteresuotųjų pusių ir iniciatyvų.  Šio parengiamojo projekto  GrePPP siekis  – žengti pirmuosius žingsnius šios spragos užpildymui ir sukurti platformą, skirtą bendradarbiauti visiems suinteresuotiesiems darnių farmacijos produktų srityje. Ši platforma taipogi turėtų suformuluoti kriterijus, kurių pagalba būtų galima vertinti poveikį vandens aplinkai, atsižvelgiant į atitinkamus ES teisės reikalavimus.


Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė

Tel. 8 5 213 8155

E. p. Audrone.Alijosiute@bef.lt


Trukmė

2017/06 –2018/08


Parama

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas, Baltijos jūros programa Interreg ir projekto partneriai. Projekto Nr. #S008