Mokslinės veiklos tikslai:

  •   Apžvelgti įgyvendinamas kaimo plėtros programas, esamas stebėsenos ir rodiklių sistemas ir naujos metodikos aplinkos politikos pokyčių vertinimus;
  • Kurti naujas metodologines sistemas kaimo plėtros programų poveikio aplinkai vertinimui;
  • Išbandyti ir patvirtinti pasirinktas vertinimo priemones per visuotinius geros praktikos studijų pavyzdžius septyniose projekto partnerių šalyse, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos Vertinimo Tinklu, nacionaliniais ir regioniniais vertintojais ir valdančiomis institucijomis;
  • Įvertinti patikrintų indikatorių ir vertinimo metodų ekonominį efektyvumą;
  • Parengti metodologijos vadovą kaimo plėtros programos poveikio aplinkai vertinimui.

Pagrindiniai inovatyvūs naujų metodinių sistemų aspektai yra tai, jog jie suteiks galimybę mikro ir makro lygių vertinimų integracijai ir numatys rekomendacines priemones ekonomiškai efektyviausių metodų pasirinkimui ir taikymui bei įvertins grynąjį kaimo plėtros programų poveikį pagrindinėms viešai prieinamoms žemės ūkio ir miškininkystės gerybėms. Projekto veiklos atkreips dėmesį į aplinkosaugines klimato kaitos, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio, vandens ir dirvožemio kokybės problemas, taip pat sieks iškelti gyvūnų gerovės klausimus ir atliks gyvūnų gerovės socialinį tyrimą.

BEF LT parengs projekto viešinimo strategiją ir įgevendinimo planą. Taip pat sukurs viešinimo platformą projekto internetiniame puslapyje, kurioje reguliariai atnaujinama informacija bus skirta kaimo plėtros vertinimo programomis suinteresuotoms institucijoms. Projekto pabaigoje bus parengtas metodologijos vadovas ir trumpi politikos aprašai pristatantys pagrindinius aplinkosauginio kaimo plėtros programų vertinimo iššūkius. Mokslinės veiklos medžiaga bus parengta publikuoti recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir platinama mokslinėse konferencijose. Daugiau informacijos projekto internetinėje svetainėje http://www.envieval.eu 


Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Tel. 8 5 213 8155
El.p. zymantas.morkvenas@bef.lt


El. puslapis

Vokiečių kalba

http://www.ti.bund.de/


Trukmė

2013/01- 2015/12


Parama

Projektą finansuoja Europos Sąjunga (Projekto finansavimo sutarties Nr. 312071)

FP7 Specialioji programa „Kooperacija“ – Tyrimo tema: Maistas, žemės ūkis, žvejyba ir biotechnologijos


Projekto partneriai

JOHANN HEINRICH VON THUENEN-INSTITUT, BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUER LANDLICHE RAUME, WALD UND FISCHEREI, Vokietija (Projekto koordinatorius)


THE JAMES HUTTON INSTITUTE LBG, Didžioji Britanija


MAA JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS, Suomija


SZENT ISTVAN EGYETEM, Vengrija


ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, Italija


AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS, Graikija


Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje