Nanotechnologijos yra sparčiai besivystanti mokslinių tyrimų ir pramonės sritis. Nanotechnologijos jau yra taikomos tekstilėje, maisto, vaistų pramonėje, medicinoje. Nanodalelės ir jų produktai atneša labai daug naudos. Tačiau yra daug diskutuojama ir apie nanodalelių (<100 nm) keliamą pavojų joms patekus į aplinką, darbo vietose.

Projekto veiklos

  • gerinti supratimą apie nanotechnologijų keliamą riziką aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai bei susijusius etinius aspektus, organizuojant intensyvias diskusijas tarp NVO, mokslinės bendruomenės ir kitų suinteresuotų grupių;
  • padėti ir paskatinti NVO ir profesines sąjungas dalyvauti diskusijose apie nanotechnologijas Europos lygmenyje;
  • žinių šioje srityje gilinimas padedant mokslinių tyrimų specialistams padės NVO ir profesinėms sąjungoms suformuoti savo nuostatas ir poziciją atsižvelgiant į aktualiausias mokslo ir visuomenės vystymosi kryptis, organizacijų politines programas, informuoti savo narius ir visuomenę bei dalyvauti diskusijose šiais klausimais.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2006/09–2009/08


Parama

Europos Komisijos 6-oji bendroji programa


Partneriai

Nanocap –  tai 5 aplinkosauginių NVO konsorciumas

5 prekybos sąjungos

5 universitetai iš skirtingų, įvairiose ES vietose esančių šalių