Projekto tikslas – stiprinti Baltarusijos ir Šiaurės Rusijos nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas bei skatinti jų dalyvavimą visuomenės švietime apie vandens problemas, jo valdymą.

Projekto rezultatai

  • Nevyriausybinių organizacijų kompetencijos didinimas;
  • Leidinys apie vandens politikos įgyvendinimą, aktyvaus visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo pavyzdžiai;
  • Sustiprėjęs bendradarbiavimas tarp Šiaurės, Pabaltijo šalių ir Rusijos bei Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų.
  • Projekto internetinė svetainė.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2008-2009


Partneriai

NVO “Tarpvalstybinio bendradarbiavimo centras – Sankt Peterburgas“ (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas – Lietuva

Baltijos aplinkos forumas – Latvija

Gamtos išsaugojimo asociacija – Suomija

Peipsi tarpvalstybinio bendradarbiavimo centras

Viešoji asoiacija “Ecoproject”