Projekto siekis yra parengti Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją. Tai bus tarptautinė, regionui skirta strategija, teikianti ypatingą dėmesį Baltijos jūrai bei pakrantės regionui ir siekianti išskirti prisitaikymo prioritetus keturiuose sektoriuose: jūros biologinė įvairovė, pakrantės infrasruktūra, žuvininkystė ir žemės ūkis bei pakrantės turizmas. Kadangi Baltadapt komandos parengta strategija neįsigalios be politikų patvirtinimo, projekto partneriai rengia politikų  ir susijusių interesų grupių diskusijas, siekdami padėti pagrindus jos tolimesniam įgyvendinimui.

Projekto veiklos

  • Peržiūrėti ir įvertinti turimas akademines žinias klimato kaitos srityje, ypatingą dėmesį skiriant regionų klimato parametrų informacijai, Baltijos jūros ekosistemai bei pakrantės teritorijoms.
  • Sukurti informacinį portalą, teikiantį struktūruotą prieigą prie visos turimos informacijos apie prisitaikymą prie klimato kaitos Baltijos jūros regione.
  • Sukurti Baltijos jūros regiono prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, glaudžiai konsultuojantis su vietos ir regionų suinteresuotųjų šalių ir politikos forumu prisitaikymo prie klimato kaitos klausimais.
  • SukurtiBaltijos jūros regionio prisitaikymo prie klimato kaitos veiksmų planą, numatantį būtinas priemones, siekiant įgyvendinti Baltadapt strategiją.
  • Numatyti tinkamus finansavimo mechanizmus prisitaikymo prie klimato kaitos priemonėms, įtrauktoms į veiksmų planą, finansuoti.
  • Prisidėti prie ES politikos dokumentų rengimo ir susijusių nacionalinių ir tarptautinių programų programavimo procesų.

Kontaktai

Kestutis Navickas
Tel. 8 5 213 8155
El. p.: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt


Tinklapis

Anglų kalba

www.baltadapt.eu


Trukmė

2010/10-2013/09


Parama

Baltijos jūros regiono programa 2007 – 2013