Projekto pagrindinį tikslą puikiai atspindi pavadinimas – veiklomis siekiame sustiprinti sąlygas ekologinio turizmo plėtrai Lietuvoje.

Projekto veiklos

Pritaikydami Švedijos bei Estijos partnerių patirtį mes:

  • Nustatysime kriterijų ekoturizmo produktams;
  • Sukursime ekoturizmo principus atitinkančią turizmo paslaugą, kuri bus kaip atvejo analyze tolimesnei tokių paslaugų plėtrai;
  • Parengsime sukurtos paslaugos marketingo planą ir įgyvendinsime komunikacijos kampaniją;
  • Patirtį, kurią įgysime vykdydami šias veiklas, perduosime į ekologiją orientuotiems turizmo verslams bei suinteresuotoms institucijoms.

Kodėl tai svarbu?

Darnus gyvenimo būdas ir darnus vartojimas yra tampriai susiję su turizmu. Mus supančios gamtos supratimas ir įvertinimas (įgyjamas per tiesioginę patirtį gamtoje) yra kertinis akmuo ugdant gamtosauginį sąmoningumą ir elgseną.

Susiję straipsniai:

Ekoturizmo produkto plėtojimo Lietuvoje patirtis

 


Kontaktai

Rita Grinienė
Projekto vadovė / Aplinkosaugos komunikacijos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
El. p. rita.griniene@bef.lt


Trukmė

2014/11 -2015/11


Parama

Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir projekto partneriai.


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (Projekto koordinatorius) 

Estijos ekoturizmo asociacija

Švedijos ekoturizmo bendruomenė