Augant  suvokimui, jog iššūkiai pagaminti pakankamai maisto ir biomasės tuo pat metu išsaugant dirvožemį, vandenį ir biologinę įvairovę, negali būti išspręsti taikant vien tik šiuo metu dominuojantį tradicinį ūkininkavimą, ateityje esminiais tvarios maisto produkcijos aspektais taps agro-ekologinių metodų taikymas ir ekologinių funkcijų stiprinimas. Nepaisant didelių nacionalinių vyriausybių ir suinteresuotųjų šalių pastangų, viešųjų gėrybių tiekimas kartu su komercine (privačia) produkcija nėra subalansuotas ir dažniausiai nėra tvarus ūkių ar ūkininkavimo sistemų lygmenyje. Pagrindinė dilema – kaip tiekiant viešąsias gėrybes, tuo pačiu užtikrinti ir gyvybingą privačios produkcijos gamybą, išsaugant ūkių ekonominį bei socialinį tvarumą, nepriklausantį nuo viešųjų lėšų. Skirtingose ūkių sistemose ši dilema gali turėti skirtingas charakteristikas.

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto siekis ir tikslas yra sustiprinti Europos ūkininkavimo sistemų tvarumą, suinteresuotoms šalims bendrai rengiant patobulintas ir praktiškai patvirtintas strategijas ir iniciatyvas, skatinančias pagerintų agro-ekologinių metodų naudojimą. Tai daroma identifikuojant ir remiant ūkininkavimo sistemas, kurios leidžia gaminti sveiką maisto produkciją, išsaugant aplinką ir suteikiant pridėtinę vertę namų ūkiams bei skirtingiems produkto vertės grandinės dalyviams.

UNISECO sieks:

  • Sustiprinti supratimą apie socio-ekonomines bei politines kryptis ir kliūtis tolesniam agro-ekologinių metodų vystymui ir įgyvendinimui ES ūkininkavimo sistemose, siekiant identifikuoti ir palengvinti veiksmingesnes Europos žemės ūkio valdymo strategijas. Tam reikia platesnės sistemų perspektyvos, atsižvelgiant į socio-ekonomines, ekologines ir politines aplinkybes teritoriniame lygmenyje.
  •  Įveiklinti socio-ekologines sistemų visumą, kuri integruoja išorinius parametrus į ūkininkavimo sistemų tvarumo vertinimą, ypatingą dėmesį skiriant įvairiems subjektams ir jų vaidmeniui posistemėse.
  • Sukurti metodinį priemonių rinkinį, skirtą įvertinti inovatyvių strategijų ir iniciatyvų aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį poveikį agro-ekologiniams metodams ES ūkininkavimo sistemoms, ūkio ir teritoriniame lygmenyse. Metodinių priemonių rinkinys bus išbandytas tiriant 15 Europos šalių atvejus, turinčius skirtingą biofizinę, socio-ekonominę bei socio-kultūrinę žemės ūkio sistemų aplinką.

UNISECO projektas siekia tarpdiscipliniško proceso, kurį atspindi ir įvairi partnerių sudėtis, apimanti tiek suinteresuotas šalis, tiek mokslo organizacijas, didžiausią dėmesį skiriant įvairių subjektų įtraukimui. Taikomas grupinio mokymosi procesas, integruojant praktines ir teorines žinias, padės mokslininkams, suinteresuotosioms šalims ir galutiniams vartotojams geriau suprasti, kaip stiprinti ES ūkininkavimo sistemų tvarumą.

Numatomas poveikis

  • pagerinti metodologiniai gebėjimai įvertinti agro-ekologinių metodų tvarumą• sustiprinti integruotus gebėjimus ir keitimąsi žiniomis, kad būtų sukurtos perspektyvios ilgalaikės tradicinių ir mažos apimties AEŪS (agro-ekologinių ūkininkvamo sistemų) strategijos• bendrai sukonstruoti nauji veiksmingi rinkos mechanizmai ir politikos priemonės viešųjų gėrybių tiekimui per ekonomiškai gyvybingas AEŪS
  • pagerinta ES agro-ekologinio ūkininkavimo žinių bazė, skirta naudoti ES, nacionalinio ir regioninio lygmens politikos formuotojams, patarėjams, ūkininkams, produkto vertės grandinės veikėjams ir vartotojams
  •  informuoti BŽŪP po 2020 m. reformos proceso dalyvius, peržiūrėti aplinkos politikos ir politines pastangas remiant darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse.

Kontaktai

Justas Gulbinas
Tel. 8 5 213 8155
El. p. justas.gulbinas@bef.lt


Tinklapis

www.uniseco-project.eu


Trukmė

2018 – 2021


Parama

Projektą finansuoja Europos Sąjungos H2020 programa (Nr. 773901)


Projekto partneriai

Johann Heinrich von Thünen-Institut Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Aanalisi dell’ Economia Agraria

Agricultural University of Athens

Universität für Bodenkultur Wien

The James Hutton Institute

The University Court of the University of Aberdeen

Institut Superieur d’Agriculture Rhone Alpes

Baltijas Vides Forums

Baltijos Aplinkos Forumas

Forschungsinstitut für biologischen Landbau Stiftung

Geonardo Environmental Technologies

 Luonnonvarakeskus

Sveriges Lantbruksuniversitet

Gestion Ambiental de Navarra

Asociatia WWF Programul Dunare Carpati Romania

Ustav Zemedelske Ekonomiky a Informaci

European Landowners Organization

Bioinstitut