Projektas skirtas saugomų teritorijų darbuotojų pajėgumų ir priemonių efektyviai dirbant su tvarkomomis teritorijomis ir jų lankytojais sukūrimui, naujo parkų įvaizdžio kūrimui, parkų potencialo pateikti ir sudominti lankytojus Lietuvos saugomų teritorijų gamtiniu ir kultūriniu turtingumu padidinimui.

Bendras projekto tikslas yra stiprinti Valstybinės Saugomų Teritorijų Tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir saugomų teritorijų direkcijų administracinius pajėgumus vykdant gamtos apsaugos strategijas ir procedūras pagal ES direktyvas ir tarptautines konvencijas.

Projekto veiklos

  • Institucinė ir administracinė analizė ir pajėgumų didinimas (taikant RAPPAM analizę ir valdymo efektyvumo įvertinimą);
  • Mokymai ir išvažiuojamosios paskaitos;
  • Įstatyminės bazės vystymas;
  • Saugomų teritorijų kadastro ir informacijos valdymas;
  • Įvaizdžio dizaino kūrimas;
  • Bendradarbiavimo Saugomų teritorijų valdyme skatinimas.

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje šiame projekte dalyvavo kaip pagrindiniai mokymų ir išvažiuojamųjų paskaitų ekspertai. Šis komponentas sudarytas iš saugomų teritorijų darbuotojams organizuotų seminarų/apmokymų, taip pat trijų išvažiuojamųjų paskaitų lankant saugomas teritorijas ir mokantis iš jų darbuotojų patirties. Jų metu buvo aplankyta Lenkija, Slovakija, Čekija, Austrija, Vokietija ir Didžioji Britanija.


Kontaktai

Darnaus vystymosi ekspertas
Kęstutis Navickas
Tel. 8 5 213 8155
El. p. kestutis.navickas@bef.lt


Trukmė

2005/02 – 2006/09


Parama

Projektas finansuotas Phare 2003 programos