Kartu su visuomenės raida, keičiasi miesto ir kaimo žmonių santykis. Atrodo visai neseniai dauguma Lietuvos gyventojų buvo tampriai susiję su kaimu – kas turėjo giminių, kas patys savo Tėviškėse augino žemės ūkio produktus. Tačiau, pasikeitus ekonominei situacijai, atsiradus gerai aprūpintiems prekybos tinklams, maistui tapus visiems lengvai prieinamu, Lietuvos kaimas nutolo nuo miesto. Šio pokyčio kaina yra daug didesnė nei ūkininko pajamų praradimas. Tai kaina, lemianti kaimo ir gamtos nykimą.

Neatsitiktinai Lietuvoje, kitų Europos Valstybių pavyzdžiu atsiranda gerų iniciatyvų, kai siekdami pokyčių kaime, susitinka miesto ir kaimo gyventojai.Taip organiškai sukuriama erdvė jiems dalintis ne tik produktais, bet ir asmeninėmis ūkininkavimo istorijomis bei gyvenimo kaime patirtimis. Tarp miesto ir kaimo gimsta solidarumumas.   Šio solidarumo ieško projektas „Siekiantys teisių“.

Projekto tikslas – skatinti alternatyvios maisto tiekimo sistemos vystymą. Alternatyvi maisto tiekimo sistema tai – tiesioginis ūkininko, žemės ūkio produkto gamintojo, dalyvavimas realizuojant produktą. Produkto realizacijos, pardavimo formos gali būti kelios: produktai parduodami pirkėjui atvykus pas ūkininką; sudaromas išankstinis derliaus pirkimo sandoris, (tokiu būdu derliaus rezultatų riziką pasidalina ir ūkininkas, ir pirkėjas); žemės ūkio produktų užsakymas internetu; ir jau mums įprasta produkto pardavimo forma – ūkininkų turgeliai, kai ūkininkas be tarpininkų pats parduoda savo produkciją. Šio projekto aprėptyje planuojame suburti tokiai iniciatyvai pritariančius ūkininkus, bendromis pastangomis stiprinti esamas ar plėtoti naujas darnaus ūkininkavimo iniciatyvas, sudaryti sąlygas keistis patirtimi su kitų ES šalių ūkininkų bendruomenėmis, organizuoti mokymus pagal projekte dalyvausiančių ūkininkų poreikius, teikti kitą susijusią konsultaciją.

Alternatyvios maisto sistemos (AFS) yra ypač svarbios kaimo plėtros kontekste. Užtikrinant tokių ūkių ekonominį stabilumą jos skatina mažų šeimos ūkių palaikymą. Iš visuomeninės naudos pusės maži ekstensyvūs ūkiai yra ypač svarbūs palaikant gyvybingas ekosistemas, būtinas žmogaus gyvenimo kokybei užtikrinti. Todėl bus siekiama didinti AFS žinomumą visuomenėje, nacionalinėje politikoje.


Kontaktai

Kęstutis Navickas
Darnaus vystymosi ekspertas
Tel. 8 5 213 8155
El. p.  kestutis.navickas@bef.lt


Trukmė

2013-2016


Parama

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga