Projekto tikslas buvo sumažinti pavojingų cheminių medžiagų – linkusių kauptis organizme, patvarių ir toksiškų –  kiekius Vilniaus miesto ore, atliekose ir nuotekose, skatinant atsakingą vartojimą ir supažindinant vilniečius su gaminių būvio ciklo samprata.

Projektas orientuotas į aplinkosauginį visuomenės švietimą, ekologiškai mąstančios ir atsakingai vartojančios visuomenės ugdymą. Įgyvendinant projektą buvo siekiama informuoti Vilniaus miesto gyventojus, ypač moksleivius, apie jų gyvenamosios aplinkos taršą pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei būdus tokios taršos išvengti ar ją smažinti.

Projekto veiklos


Kontaktai

Laura Stančė
Cheminių medžiagų ekspertė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: Laura.Stance[at]bef[dot]lt


Trukmė

2015/08 –2015/12


Parama

Vilniaus miesto savivaldybė