Klimato kaita yra didžiausią susirūpinimą kelianti žmonijos problema ir ji vyksta greičiau nei buvo galima tikėtis. Žmonija jau išnaudojo 2/3 atmosferos taršos limito, kurį viršijus Žemės temperatūra pakils daugiau nei 2oC, ir klimatas galipasikeisti neatpažįstamai. Jei kasmetinis CO2 išmetimų kiekis išliks toks, koks yra dabar, šią ribą pasieksime jau 2037 metais! (remiantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 5-ąja ataskaita (IPCC AR5), 2013).

Nors besikeičiantis klimatas darys didelę įtaką mūsų visuomenei jau netolimoje ateityje, pastebima, kad Lietuvos visuomenė, politikai ir valdžios institucijos klimato kaitos problemai skiria per mažai dėmesio. Lietuvos NVO turėtų stiprinti savo veiklą ir bendradarbiavimą šioje srityje. Būtent tam ir skirtas skirtas projektas „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos politiką“.

Projektu siekiama sutelkti klimato kaitos srityje veikiančias NVO Lietuvoje ir didinti jų įsitraukimą į klimato kaitos politiką.

Projektas prasidėjo 2013 m. rugsėjį ir truks metus. Bendra projekto vertė – 153 453 Lt. Didžiąją dalį (138 107 Lt) lėšų projektui gauta iš  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos. Kitos lėšos – partnerių įnašas. Projektą įgyvendina VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“, VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“ ir Aplinkosaugos koalicija.

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Projekto veiklos

  • Organizuosime advokatavimo mokymus NVO darbuotojų kompetencijai kelti (apie įvykusius mokymus plačiau);
  • Parengsime advokatavimo klimato kaitai gaires;
  • Dalyvausime viename svarbiausių klimato kaitos renginių – Bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių pasauliniame susitikime (COP19) Varšuvoje (apie dalyvavimą COP19);
  • Įsitrauksime į tarptautinių NVO tinklų, dirbančių KK politikos srityje, veiklą;
  • Organizuosime apvaliojo stalo diskusijos aktualiausiais Europos Sąjungos klimato kaitos politikos klausimais;
  • Teiksime savo pozicijas politikams klimato kaitos klausimais;
  • Pristatysime visuomenei ir žiniasklaidai naujausius mokslinius tyrimus bei klimato kaitos prognozes, remdamiesi Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitomis (IPCC);
  • Organizuosime mokymus žiniasklaidos atstovams apie klimato kaitos mokslą ir svarbiausių dokumentų interpretavimą;
  • Viešinsime klimato kaitos temą ir pagrindinius įvykius visuomenėje (per www.facebook.com/klimatokaita ir www.aplinkosauga.lt);
  • Analizuosime  2014 m. rinkimų į Europos Parlamentą kandidatų pocizijas klimato kaitos politikos atžvilgiu.