Projekto tikslas – didinti vartotojų sąmoningumą apie galimą neigiamą kasdienių produktų poveikį žmonių sveikatai, aplinkai ir skatinti juos rinktis mažiau žalingus produktus.

Projekto veiklos

  •  Tyrimas, kaip naudojant aplinkai nepalankius produktus (pvz., kosmetiką, žaislus, valymo priemones) žalojama sveikata;
  • Vartojimo tendencijų analizė tam tikruose rinkos segmentuose;
  •  Informacija visuomenei (20 info dienų Latvijos mokyklose, 4 spalvingos brošiūros, atvirukai, sukurta video medžiaga apie žalingus produktus);
  • Tarptautinis seminaras tikslinėms grupėms;
  • Nevyriausybinių organizacijų mokymai.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2007/11 – 2009/11


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje