Projekto tikslai

  • Supažindinti mažas ir vidutinio dydžio baldų ir medienos apdirbimo įmones su joms aktualiais esamais ir numatomais nacionaliniais ir tarptautiniais aplinkosauginiais teisiniais reikalavimais ir padėti juos efektyviai įgyvendinti savo įmonėje;
  • stiprinti Baltijos šalių mažų ir vidutinio dydžio baldų ir medienos apdirbimo įmonių aplinkosauginę elgseną ir ekonominį vystymąsi;
  • skatinti tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą tiekimo grandinėje įgyvendinant ES teisinius reikalavimus aplinkos apsaugos srityje bei sprendžiant su jais susijusį poveikį.

Projekto veiklos

  • Dviejų dalių praktiniai mokymai įmonėms aplinkosauginiais klausimais (pvz., įmonėms aktualūs esami ir numatomi aplinkosauginiai teisiniai reikalavimai;
  • „Žaliavos – gaminiai – su gaminiu nesusiję produktai” bei procesų optimizavimas;
  • Finansavimo galimybės tolimesnėms aplinkosauginėms veikloms įmonėje;
  • pagalbiniai informacijos šaltiniai.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2005/10-2006/07


Parama

2003 m. PHARE programa „Bendradarbiavimo abipus sienos programa Baltijos jūros regione” ir Vokietijos aplinkos apsaugos fondas


Partneriai

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje 

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Vokietijoje