Projekto idėja

Šiuo projektu siekiama pradėti glaudesnį Baltijos šalių ir Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, stiprinant NVO balsą ir pabrėžiant tvarų ūkininkavimą bei atsakingą požiūrį į pesticidų naudojimą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

Projekto veiklos

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamos dirbtuvės, kuriose bus pasidalinta  požiūriu ir pesticidų naudojimo situacija bendradarbiaujančiose šalyse. Diskusijos apims ir pilietinės visuomenės įsitraukimą į politinius sprendimus siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką. Pilietinės visuomenės dalyvavimo svarba bus pabrėžiama specialia paroda, kurioje demonstruojami vietinės bendruomenės pasiekimai, vengiant pesticidų. Taip pat bus ruošiama informacija ūkininkams bei kitiems suinteresuotiems asmenims apie jų teisę ir pareigą saugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Planuojama identifikuoti ir tolesnes bendradarbiavimo galimybes bei įrankius.

Leidiniai

Projekto metu išleidome informacinius lapus ūkininkams ir jų kaimynams. Juose – informacija, kaip teisingai naudoti pesticidus bei kaip atpažinti taisyklių pažeidimus bei ką tuo atveju daryti.

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Kontaktai

Audronė Alijošiutė

Aplinkosaugos ekspertė

Tel. 8 5 213 8155

E. p. Audrone.Alijosiute@bef.lt


Trukmė

2019/08 –2020/05


Parama

Šiaurės Ministrų Taryba. Paraiškos Nr. NGSLV-563