Projektu siekiama prisidėti prie gėlo vandens valdymo stiprinant Baltijos bei Šiaurės Europos šalių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai

  • atnaujinti ir pagilinti žinias apie naujas technologijas ir vandens išteklių valdymo pokyčius susitinkant su vandens technologijų kūrėjais;
  • skatinti apsikeitimą žiniomis tarp Suomijos, Latvijos ir Lietuvos NVO apie vandens valdymą;
  • įvertinti bendradarbiavimo potencialą vandens valdymo klausimas tarp nevyriausybinio ir verslo sektoriaus;.
  • perduoti su vandens valdymu ir taršos mažinimu susijusių kampanijų organizavimo patirtį kitoms NVO siekiant pagerinti gyventojų įtraukimą į vykdomas veiklas;
  • sustiprinti NVO tinklo bei įtrauktų suinteresuotų šalių veiklą mezgant naujus kontaktus ir skleidžiant tarptautinę patirtį.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2011/08-2012/05


Parama

Projektą finansuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras Latvijoje


Partners

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Europos vandens, ežerų ir upių vystymo asociacija (Suomija)