Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą gamtinių vertybių apsaugą ir racionalų jūrinių resursų naudojimą Rytinėje Baltijos jūroje. Šiame kontekste ES saugomų teritorijų tinklo, vadinamo NATURA 2000, įgyvendinimas jūrinėje aplinkoje yra viena iš pagrindinių priemonių.

PROJEKTO VEIKLOS

  •  Jūrinių rūšių (paukščių, žinduolių, žuvų) ir bentoso buveinių, įtrauktų į ES Paukščių ir Buveinių direktyvas, inventorizacija
  • Siūlymai dėl reikiamų jūrinių NATURA 2000 teritorijų ribų pakeitimo bei galimai naujų teritorijų steigimo
  • Atsitiktinių žinduolių ir paukščių pagavimų žvejybiniais tinklais,  ūkinių objektų statybos ir eksploatacijos poveikio, saugomų rūšių ir buveinių trikdymo bei užterštumo poveikio įvertinimas
  •  Gamtotvarkos planų pasirinktoms teritorijoms parengimas bei  bendrų rekomendacijų suteikimas, susijusių su jūrinių Natura 2000 teritorijų apsauga ir tvarkymu
  • Pasirinktose teritorijose  pavyzdinių tvarkymo priemonių taikymas-  alternatyvių žvejybos būdų skatinimas, mažinančių atsitiktinių paukščių ir žinduolių sugavimus, bei jų naudojimo skatinimas;
  •  Glaudesnio bendradarbiavimo tarp žvejų ir gamtos apsaugos specialistų skatinimas
  • Prisidėjimas prie su NATURA 2000 tinklo įgyvendinimu susijusių tikslinių grupių gebėjimų stiprinimo jūrinės aplinkos srityje bei  visuomenės susidomėjimo (inicijuojant seminarus, visuomeninius renginius bei skleidžiant informaciją per visuomenės informavimo priemones) skatinimas

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 213 8155
El. p. zymantas.morkvenas@bef.lt


Tinklalapis

Anglų kalba

www.balticseaportal.net


Trukmė

2005/08-2009/07


Parama

Finansuojamas Europos komisijos LIFE programos (Projekto nr. LIFE 05 NAT/LV/000100)


Partneriai

Baltijos Aplinkos Forumas Latvijoje (projekto koordinatorius)


Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Ekologijos Institutas, Vilniaus Universitetas

Baltijos Pajūrio Aplinkos tyrimų ir Planavimo Institutas, Klaipėdos Universitetas

Jūrinis Tyrimų Centras

Kiti partneriai iš Latvijos, Estijos ir kitų šalių
Pilną sąrašą galite rasti čia www.balticseaportal.net