Pagrindinis projekto tikslas – Baltijos šalių ir Rusijos nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimas vartotojų švietimo srityje.

Projekto uždaviniai

  • perduoti Danijos NVO (nevyriausybinių organizacijų) patirtį Rusijos ir Baltijos šalių NVO vartotojų švietimo srityje;
  • sustiprinti Rusijos ir Baltijos šalių NVO gebėjimus cheminių medžiagų produktuose ir prekėse srityje;
  • skatinti darnų ir ilgalaikį bendradarbiavimą tarp NVO.

Projekto veiklos

  • identifikavimas ir tyrimas sveikatai ir aplinkai palankių produktų, kurių galima įsigyti Rusijoje ir Baltijos šalyse;
  • leidinys „Instrukcijų vadovas nevyriausybinėms organizacijoms: Praktinės priemoėns, kaip apsaugosti kasdienių produktų vartotojus nuo cheminių medžiagų pavojaus“;
  • pilotiniai mokymai NVO Rusijoje;
  • mokymai NVO Baltijos šalyse;
  • tarptautinis seminaras Siguldoje (Latvija).

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2007/04 – 2008/03


Parama

Projektą iš dalies finansuoja Šiaurės Ministrų Taryba.


Partneriai

Danijos vartotojų taryba

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Keep St. Petersburg Tidy (Rusija)