Projekto įgyvendinimas skatino verslą ir nevyriausybines organizacijas teikti socialiai atsakingas paslaugas, taupyti antrines žaliavas, mokesčių mokėtojų pinigus, tausoti gamtinius ir energetinius resursus.Sprendimas laikytis Projekto metu priimtų dokumentų nuostatų leido įdiegti antrinių žaliavų surinkimo priemones, kurios didins perdirbto popieriaus ir kitų antrinių žaliavų kiekius. „Žaliųjų“ pirkimų idėjos propagavimas, jos „šalininkų“ suradimas, leis vykdyti tokius viešuosius pirkimus, kurie atsižvelgia į aplinkosaugos faktorius. Tokiu būdu prisidėta prie bendrų ES ir Lietuvos politikos siekių šioje srityje. Žiniasklaidos įtraukimas į projekto tikslų įgyvendinimą sudarė sąlygas informuoti įvairias visuomenės grupes, skatino žurnalistų ir visuomenės pilietinį ir socialinį sąmoningumą.

Projekto leidiniai

Žaliųjų pirkimų gairės
PDF – 2.6 MB  (Lietuvių k. 2007)

Atliekų vengimo gairės
PDF – 1.2 MB (Lietuvių k. 2007)


Kontaktai

Kestutis Navickas
Darnaus vystymosi ekspertas
Tel. 8 5 213 8155
El.p.: kestutis.navickas[at]bef[dot]lt


Trukmė

2007/01-2007/12