Pagrindinis projekto tikslas integruoti pagrindinius pavojingų atliekų srautų tvarkymo bei geriausios praktikos atliekų infrastruktūros planavime klausimus į Baltijos jūros regiono erdvinio planavimo numatytąsias programas ir tuo būdu užtikrinti darnų atliekų srautų tvarkymą kartu su Baltijos jūros ekonominės plėtros sistema.

Projekto užduotys

  • sujungti nekoordinuotus atliekų informacijos šaltinius ir sukurti vieningą duomenų ataskaitų teikimo formatą  bei sukurti dinaminę inventorizavimo struktūrą;
  • siekiant sustiprinti koordinavimo ir inspektavimo funkcijas nacionalinėse institucijose, dirbančiose su atliekų sektoriumi, sukurti regioninę bendradarbiavimo platformą;
  • įvertinti geriausios praktikos būdus prioritetiniuose atliekų srautuose ir paskatinti jų pristatymą suinteresuotoms pusėms visame Baltijos jūros regiono tinkle;
  • pristatyti regiono perspektyvą per vykdomų naciobnalinių ir regioninių atliekų tvarkymo planų plėtrą, parengiant atliekų tvarkymo planavimo Regionį vadovą; platinti šį vadovą investuotojams;
  • inicijuoti ir įsteigti Baltijos atliekų tvarkymo tarybą, kuri turėtų pilnai veikiančią informacinę platformą.

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2004/06-2007/05


Parama

Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos (Europos regionų plėtros fondas) kartu su Baltijos jūros regiono BSR INTERREG III B programa.