Projekto tikslas – parengti Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų (UBR) valdymo planus, atitinkančius Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) reikalavimus. Parengtų planų įgyvendinimas padės sumažinti vandens telkinių taršą, tuo pačiu poveikį kitoms šalims ir Baltijos jūrai bei iki 2015 m. pasiekti užsibrėžtus vandensaugos tikslus. Kaip dar viena teigiama projekto vykdymo pasekmė bus padidėjęs visuomenės informuotumas bei institucinių gebėjimų sustiprėjimas vandens telkinių valdymo upių baseinų pagrindu srityje.

Projekto veiklos

  • Atlikti Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR apibūdinimą pagal BVPD reikalavimus;
  • Atlikti vandens naudojimo ir kaštų atsipirkimo už vandens paslaugų teikimą analizę Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR pagal BVPD reikalavimus;
  • Nustatyti vandensaugos tikslus Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR vandens telkiniams bei parengti priemonių programas jiems pasiekti pagal BVPD reikalavimus;
  • Parengti Ventos, Lielupės ir Dauguvos UBR valdymo planus pagal BVPD reikalavimus;
  • Sustiprinti institucinius pajėgumus vandens valdymo UBR pagrindu srityje;
  • Pakelti visuomenės grupių informuotumo bei įtraukimo į vandens valdymą baseinų pagrindu lygį (Baltijos aplinkos forumo veikla).

Kontaktai

Justė Kukučionė
Aplinkosaugos specialistė
Tel. 8 5 213 8155
E-mail: juste.kukucione@bef.lt


Trukmė

2008/12-2010/10


Parama

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis