Projekto veiklos skirtos įgyvendinti priemonėms, kurios skatintų atsakingą, aplinkai palankų ūkininkavimą, siekiant apsaugoti Europoje nykstančias paukščių rūšis: stulgį, griežlę ir meldinę nendrinukę. Projekto metu bus parengta ne tik ūkininkų konsultantams skirta metodinė medžiaga ir inventorizuojamos stulgio buveinės, bet ir bus suteikta parama ūkininkams, turintiems ilgalaikių ketinimų vykdyti atsakingą ūkininkavimą.

PROJEKTO VEIKLOS

 • Specialios mokymų programos ir ilgalaikės mokymų strategijos parengimas
 • Išsamios mokymų medžiagos parengimas
 • 20 mokymų ūkininkų konsultantams
 • Lauko darbai ir duomenų rinkimas apie jau žinomas meldinių nendrinukių ir stulgių perėjimo vietas
 • Stulgio rūšies inventorizacija satelitinių žemėlapių pagalba
 • Lauko darbai – tinkamų buveinių ir jų apsaugos poreikio įvertinimas
 • Svarbiausių teritorijų pasirinktoms rūšims nustatymas ir demonstracinių ūkių parinkimas
 •  Sutarčių su žemių savininkais pasirašymas ir atkuriamųjų darbų poreikio nustatymas
 •  Pradiniai tvarkymo darbai (krūmynų kirtimas, hidrologinio rėžimo reguliavimas) demonstracinių ūkių teritorijose
 • Trys brošiūros apie tikslines paukščių rūšis
 • Brošiūra apie demonstracinius ūkius
 • Tarptautinė konferencija
 • Informaciniai stendai demonstraciniuose ūkiuose
 • Agrarinės aplinkosaugos vadovas (knyga)
 • Nuotoliniai mokymai DVD formate

Kontaktai

Žymantas Morkvėnas
Demonstracinių ūkių veiklų koordinatorius
Tel. 8 5 213 8155
El. p: zymantas.morkvenas@bef.lt


Trukmė

2009/07 – 2011/02


Parama

Projektą finansuoja Norvegija pagal Norvegijos finansinį mechanizmą. Projektą bendrai finansuoja Lietuva.