Klimatui ir biologinei įvairovei palankaus ūkininkavimo rekomendacijos

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) veikla „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ 

Nusausintų durpžemių atkūrimas – viena iš efektyviausių priemonių mažinant ŠESD emisijas žemės ūkio sektoriuje. Atkūrus hidrologinį režimą tuo pačiu yra atkuriami ir pelkėdaros procesai šiuose plotuose, kurie ilgainiui pradeda kaupti anglį, tokiu būdu prisidėdami prie klimato kaitos švelninimo.

Čia rasite trumpą šios veiklos aprašymą ir rekomendacijas.

Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingos ekologinės sistemos

2024 m. pasėlių ir žemės ūkio naudmenų deklaravimas tęsis iki birželio 21 dienos. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti iki liepos 1-osios. Ūkininkai, teikdami tiesioginių išmokų paraišką, gali savanoriškai pasirinkti dalyvauti klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingose sistemose (ekologinėse sistemose) bei pretenduoti į išmokas.

Žemiau pateikiame rekomendacijas, apie svarbiausias klimatui palankias priemones: „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“.

Taip pat pateikiame detalią informaciją apie paramą pagal ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ remiamą veiklą „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“.

Jei yra klausimų, pasikonsultuoti galima su:

Žemės ūkio ministerijos, Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento, Išmokų už plotus skyriaus specialistėmis:

Rolana Miknevičienė: +370 5 239 1375, rolana.mikneviciene@zum.lt

Jurgita Čeponienė +370 5 239 1127, jurgita.ceponiene@zum.lt

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais – kreiptis bendraisiais kontaktais: +370 5 252 6999, info@nma.lt 

EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas

Šios ekologinės sistemos tikslas – skatinti ūkininkus išlaikyti ir prižiūrėti pievas bei šlapynes, saugoti jose esančias buveines ir saugomas rūšis, daryti teigiamą įtaką įvairioms pievų ir šlapynių buveinėms.

Kokių veiksmų reikėtų imtis norint gauti paramą?

  • Žemėlapyje pasitikrinti ar jūsų žemės sklypai patenka į paramai tinkamus plotus.
  • Išsiaiškinti jūsų žemės plotams, pagal saugomą vertybę, taikomus specialiuosius reikalavimus, kurie pateikiami žemėlapyje. Reikalavimus pamatysite informaciniame langelyje, paspaudus ant konkretaus ploto.
  • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos formoje šiuos plotus deklaruoti EBB klasifikatoriaus kodu.

Specialieji reikalavimai pagal saugomą vertybę

Žemiau pateikiami specialieji reikalavimai, taikomi žemės plotams pagal saugomą vertybę:

Informacija parengta įgyvendinant projektą „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“. Jis  finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.