Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje

Žemės ūkis yra trečias Lietuvoje pagal  išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį, remiantis Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos duomenimis, todėl veiksmingas klimato kaitos politikos įgyvendinimas žemės ūkio srityje gali reikšmingai prisidėti prie tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų mažinant poveikį klimatui ir prie jo prisitaikant. Strateginiuose nacionaliniuose dokumentuose (2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane, Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje, Lietuvos Respublikos Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 metams) jau numatyta, kaip Lietuva žemės ūkio sektoriuje turėtų pasiekti tarptautinius tikslus, iškeltus 2015 m. Paryžiaus susitarime, Žaliajame kurse. Visgi, gyventojams trūksta lengvai suprantamos, viešai prieinamos informacijos, apie tai, kaip valstybei sekasi įgyvendinti iškeltus tikslus, kodėl šie tikslai yra svarbūs ir kaip vartotojai bei žemės ūkio atstovai gali prisidėti prie tikslų įgyvendinimo, praktiškai pritaikyti numatytas priemones.

Projekto tikslas – didinti klimato kaitos politikos įgyvendinimo veiksmingumą žemės ūkio srityje dirbant teisėkūros ir visuomenės informavimo srityse.

Projektu siekiama nacionaliniu mastu atstovauti visuomeninius gamtosauginius interesus teisėkūros procesuose, formuojant klimato kaitos politiką žemės ūkyje, užtikrinant šių procesų skaidrumą, viešinimą, sprendimų priėmėjų atskaitingumą įgyvendinant strateginius tikslus. Teisėkūros procesai bus veikiami analizuojant nacionalinių strategijų realizavimo veiksmingumą pasitelkiant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginį planą, dalyvaujant svarbiausiuose viešuose svarstymuose, diskusijose, komitetų posėdžiuose, Pažangos tarybos veikloje, teikiant pasiūlymus ir rekomendacijas.

Siekiant projekto tikslo, keliami šie detalesni tikslai:

 1. Siekti, kad svarbiausi strateginiai planai, kuriais formuojama klimato kaitos politika žemės ūkyje, būtų ambicingai ir tinkamai įgyvendinami.
 2. Skatinti ūkininkus taikyti klimatui draugiškas ūkininkavimo praktikas, prisidedančias prie strateginių klimato kaitos planų įgyvendinimo
 3. Didinti valgytojų susidomėjimą maisto produktų ir žemės ūkio įtaka klimatui, užtikrinti kad jų nuomonė būtų išgirsta ir atstovaujama
 4. Užtikrinti klimato kaitos advokacijos veiklų tęstinumą.

 

Veiklos:

 • Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės, LR nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano 2021–2030 metams (NEKSP) įgyvendinimo pasitelkiant Strateginį žemės ūkio planą stebėsena ir vertinimas;
 • Pasiūlymų teikimas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano atnaujinimo procese siekiant geresnio jo įgyvendinimo;
 • Gamtosaugos interesų gynimas su klimato kaita žemės ūkyje susijusiuose teisėkūros procesuose;
 • Dalyvavimas pažangos tarybos veikloje priimant naują „Lietuva 2050“ strategijos Nacionalinį Pažangos planą, gamtosaugos interesų atstovavimas;
 • Klimato kaitos valdymo priemonių pritaikymo ūkio lygmeniu rekomendacijų rengimas ir viešinimas;
 • Ūkininkų informavimas apie galimą klimato kaitos poveikį žemės ūkiui;
 • Ūkininkų apklausa dėl jų juntamų klimato kaitos poveikių ir rezultatų pristatymas;
 • Apklausa dėl visuomenės lūkesčių žemės ūkiui ir rezultatų pristatymas;
 • Ekspedicijos pėsčiomis aplink Baltijos jūrą „Išsaugokime Baltiją“ kampanija Lietuvoje aktualizuojant žemės ūkio taršos, eutrofikacijos ir kitas susijusias problemas;
 • Komunikacinė kampanija „Maistas ir klimatas“ skatinant rinktis klimatui ir gamtai draugiškesnius produktus;
 • Informacinio paketo žiniasklaidai apie žemės ūkį klimato kaitos kontekste parengimas;
 • 2024 m. Seimo rinkimuose dalyvaujančių partijų programų analizė ir komunikacinė kampanija „Klimatui ir gamtai draugiškos partijos“;
 • Informacinės medžiagos apie COP28 ir COP29 konferencijas rengimas žiniasklaidai;
 • NVO įtraukimas į klimato kitos advokaciją;
 • Viešinimas ir projekto tęstinumo veiklos.

 


Kontaktai

Rita Grinienė
Projekto atstovė
Tel. 8 5 213 8155
El. p. rita.griniene@bef.lt


Trukmė

2023/09 – 2025/09


Parama

Projektas „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“  finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Bendras projekto biudžetas: 117 367. 99 Eur

APVA finansuojama suma: 105 434.08 Eur

Nuosavas partnerių indėlis: 11 933.91 Eur

 

 

Žiniasklaidoje

2024-02-23 Delfi.lt / Ūkininkams pasiekus dalį tikslų, ant kojų sukilo aplinkosaugos aktyvistai: nuolaidos neturėtų būti daromos gamtos sąskaita

2024-02-21 manoukis.lt / Ž. Morkvėnas: su premjere sutarta ieškoti pusiausvyros tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos 

2024-02-21 Respublika.lt / Premjerė I. Šimonytė išgirdo aplinkosaugininkų poziciją dėl ūkininkų protesto: pažadėjo inicijuoti tolimesnes diskusijas

2024-02-21 Kaunodiena.lt / Aplinkosaugininkai premjerės prašys įtraukti juos į ūkininkų problemų sprendimą 

2024-02-21 LNK / Labas vakaras, Lietuva /  Valdžios nuolaidos streikuojantiems ūkininkams parūpo ir aplinkosaugos aktyvistams

2024-02-21 Lrytas.lt / Premjerė I. Šimonytė išgirdo aplinkosaugininkų poziciją dėl ūkininkų protesto: pažadėjo inicijuoti tolimesnes diskusijas

2024-02-21 Lryto TV / Reporteris ir Lietuvos diena / Bedė pirštu į ūkininkams taikomą išmokų sistemą – esą tai skatina neatsižvelgti į aplinkosaugą

2024-02-21 Delfi.lt / Premjerė Ingrida Šimonytė išgirdo aplinkosaugininkų poziciją dėl ūkininkų protesto: pažadėjo inicijuoti tolesnes diskusijas

2024-02-21 Lrt.lt / Morkvėnas: su premjere sutarta ieškoti balanso tarp žemės ūkio ir aplinkosaugos

2024-02-21 15min.lt / Aplinkosaugininkai premjerės prašys įtraukti juos į ūkininkų problemų sprendimą

2024-02-08 Žaliasis pasaulis / Klimatui ir gamtai palankūs produktai

2024-02-07 LRT radijas / Gimtoji žemė / Dėl šeimos ir ūkio ateities iš dviejų blogybių ūkininkas renkasi mažesnę

2024-01-24 Manoūkis.lt / Protestas tęsiasi prie Vyriausybės tūkstantinėje minioje

2024-01-24 Miestonaujienos.lt / Nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos: negalime daryti kompromisų ūkininkams gamtos sąskaita

2024-01-23 Žinių radijas / Dienos tema / Ūkininkai protestuoja, o kada sulauksime tokių protestų dėl klimato kaitos?

2024-01-16 15min.lt / Valinskas žino / Apie seksizmą ir leftizmą, Celofano sekėjus, „valstybininkus“ ir ūkininkų sukilimą

2024-01-16 Mūsų laikas / Ūkininkų protesto laužai liepsnojo ir Jurbarko rajone

2024-01-12 Alkas.lt / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-12 Žinių radijas / Dienos klausimas / Kodėl sukilo Lietuvos ūkininkai?

2024-01-11 Agrobite.lt / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-11 Suvalkietis.lt / „Problemų laužuose nesudeginsime, bet parodysime, kad mes dar esame gyvi“

2024-01-11 Delfi.lt / Sureagavo į ūkininkų skundus dėl daugiamečių pievų – siūlo baigti viską matuoti pinigais ir įspėja, kad nyksta daugybė rūšių

2024-01-11 Pamarys.eu / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-11 Jonavoszinios.lt / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-11 Banga / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-11 welovelithuania.com / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-11 Silutesetazinios.lt / Pievos – vertingas ir labiausiai nykstantis Lietuvos gamtos turtas

2024-01-09 valstietis.lt / Panika dėl žemdirbių protestų – ūkininkų reikalavimai trumparegiški ir savanaudiški

2024-01-08 lrytas.lt / Sureagavo į ūkininkų protestą: tai – trumparegiškumą ir savanaudiškumą demonstruojanti akcija

2024-01-08 Jurbarko šviesa / Žemės ūkio taryba patenkinta susitikimu su premjere, tikina, kad ūkininkai buvo išgirsti

2024-01-08 LRT TV / Dienos tema / Ūkininkas Šiaučiūnas: ponams atrodo, kad mokame tik verkti, tačiau mums atrodo kitaip

2024-01-08 LRT TV / Panorama / Vyksta ūkininkų protestai

2024-01-08 Delfi.lt / Sukritikavo protestuojančių ūkininkų reikalavimus – trumparegiški ir savanaudiški

2024-01-08 Banga / Nevyriausybininkai apie dalies ūkininkų protestą: tai – trumparegiškumą ir savanaudiškumą demonstruojanti akcija

2024-01-08 LRT radijas / 60 minučių / Dėl ko protestuoja ūkininkai?

2023-12-25 Lrytas.lt / Paaiškino, kaip prie klimato kaitos prisideda ir maisto pasirinkimas: primena galvoti ne tik apie skonį, bet ir apie poveikį gamtai

2023-12-21 Žaliasis pasaulis / COP28: pasaulio dėmesys žemės ūkiui ir Jurgio Didžiulio muzika

2023-12-21 Palangos.info / Švenčių stalui kviečia rinktis klimatui ir gamtai palankius produktus

2023-12-21 Silutesetazinios.lt / Švenčių stalui kviečia rinktis klimatui ir gamtai palankius produktus

2023-12-21 Manokrastas.lt / Švenčių stalui kviečia rinktis klimatui ir gamtai palankius produktus

2023-12-07 Žaliasis pasaulis / Konferencija COP28