Į pagrindinį puslapį

 

Politikai brėžia kryptį

Ambicinga žemės ūkio politika gali padaryti ko ne didžiausią teikiamą poveikį klimato kaitai. Laikykimės užsibrėžtų tikslų svarbiausiuose planuose: Nacionalinėje klimato kaitos valdymo darbotvarkėje bei LR nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 metams (NEKSP).

Į savo partijų rinkimines programas įtraukime gamtai ir klimato kaitai draugiško ūkininkavimo nuostatas ir planus.

 

Daugiau informacijos – jau netruku