Į pagrindinį projekto puslapį

Lietuvos prezidento rinkimai 2024 m.

2024 m. gegužės 12 d. vyks Lietuvos Prezidento rinkimai.

Kokia kandidatų aplinkosauginė pozicija?

Siekdami išsiaiškinti, kokia yra kandidatų/-čių į prezidentus (-es) aplinkosauginė pozicija, visų jų užklausėme šių klausimų:

 1. Kokios pozicijos laikysitės dėl tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų dėl klimato kaitos?
 2. Kokia bus jūsų pozicija dėl žemės ūkio ir jo atitikties Žaliąjam kursui?
 3. Kokia, jūsų manymu, turėtų būti Lietuvos vizija gamtos ir aplinkos išsaugojimui?
 4. Kokia jūsų nuomonė dėl Gamtos atkūrimo reglamento?
 5. Ar ketinate prisidėti prie Nacionalinio miškų susitarimo proceso atgaivinimo? Kaip, jūsų nuomone, turėtų atrodyti miškų naudojimo ir miškų apsaugos balansas?

Tų pačių klausimų kandidatų klausėme ir platformoje zinaukarenku.lt.

Taip pat paanalizavome kandidatų atsakymus apie ekologiją iš platformos manobalsas.lt. Čia klausimai (teiginiai su galimai atsakymo variantais) buvo tokie:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami
 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas
 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui
 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius
 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

 

Kandidatai ir jų atsakymai

Dainius Žalimas

Į mūsų klausimus neatsakė.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Visiškai sutinku. Pagal Konstituciją valstybė privalo rūpintis gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos apsauga. Tai suponuoja atsakingą, nuoseklią ir sisteminę aplinkos apsaugos politiką ir miškų srityje. Tačiau dauguma problemų šioje srityje sprendžiama taškiniu principu, uždarai, be sisteminio suvokimo ir aiškiai sutariamų tikslų. Už gamtos būklę atsakingos institucijos bėga iš paskos visuomenės lūkesčiams.

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Greičiau sutinku. Viena vertus, gyvūnijos apsauga yra konstitucinis imperatyvas. Kita vertus, jos priemonės, įskaitant ir tokių taikiklių naudojimo ribojimą, turi būti ir būtinos, ir proporcingos. Būtent pastarųjų kriterijų vertinimas turėtų lemti galutinį sprendimą.

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Visiškai nesutinku. Kaip minėta, pagal Konstituciją Lietuva privalo saugoti natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, o ūkinė veikla turi būti reguliuojama taip, kad tarnautų tautos gerovei. Todėl žemės ūkio politika turi būti nukreipta remti gamtosaugai draugišką ūkininkavimą.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Greičiau sutinku. Kaip minėta, pagal Konstituciją Lietuva privalo saugoti natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, o ūkinė veikla turi būti reguliuojama taip, kad tarnautų tautos gerovei. Atitinkamiems tikslams turėtų tarnauti ir mokestinės priemonės. Tarptautinės organizacijos kaip tik rekomenduoja Lietuvai mokesčių naštą labiau perkelti nuo darbo apmokestinimo prie ekonomikos augimui palankesnių aplinkosaugos mokesčių.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Visiškai sutinku. Tai lemia konstitucinis reikalavimas saugoti ypač vertingas vietoves, iš kurio kyla ir specialus saugomų teritorijų režimas, turintis atitikti poreikį išsaugoti ateities kartoms tokių teritorijų unikalias vertingas savybes. Kitaip valstybės saugomos teritorijos netektų prasmės. Be abejo, kartu ūkinės veiklos ribojimai turėtų atitikti protingumo ir proporcingumo siekiamam tikslui reikalavimus.

Gitanas Nausėda

Į mūsų klausimus neatsakė.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Greičiau sutinku. Vertingi miškai ir saugomos teritorijos turi būti labiau saugomos. Reikalinga miškų strategija ir konkretūs sprendimai.

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Visiškai sutinku

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Nei taip, nei ne. Valstybė privalo padėti ūkininkams transformacijoje ir prisitaikyme prie klimato kaitos.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Greičiau nesutinku. Reikia didinti sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Greičiau sutinku. Saugomų vertybių apsauga turėtu būti prioritetas.

Ingrida Šimonytė

Į mūsų klausimus neatsakė.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Nei taip, nei ne.

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Visiškai sutinku.

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Nei taip, nei ne.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Greičiau sutinku.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Nei taip, nei ne. Ji ir dabar ribojama, deja, apribojimų turinys nevisada aiškus ir proporcingas.

Giedrimas Jeglinskas

Į mūsų klausimus neatsakė.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Visiškai sutinku

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Greičiau nesutinku.

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Greičiau nesutinku.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Visiškai nesutinku

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Greičiau sutinku.

Ignas Vėgėlė

Į mūsų klausimus neatsakė.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Visiškai sutinku

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Nei taip, nei ne

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Greičiau sutinku. Žemės ūkis – strateginė ūkio šaka. Lietuva neturi skubėti įdiegti griežčiausių aplinkosauginių reikalavimų žemės ūkiui. Privalo užtikrinti vienodas sąlygas konkuruoti su ES senųjų valstybių ūkininkais.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Visiškai nesutinku. Mokesčiai nėra baudos. Aplinkosauginiai mokesčiai privalo atitekti išimtinai aplinkosaugai. Saugodama aplinką, Lietuva privalo puoselėti ir plėsti savo pramonę ir verslą.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Greičiau sutinku. Visų pirma tai liečia miškininkystę ir reikšmingą įtaką aplinkai darančią ūkinę veiklą.

Andrius Mazuronis

Atsakymai gauti gyvo susitikimo metu ir pateikiami apibendrinti. Tai nėra tiesioginės citatos.

 • Kokios pozicijos laikysitės dėl tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų dėl klimato kaitos?

Lietuva neturi būti lyderė. Lyderiauti turi didžiosios šalys-teršėjos. Jei visos valstybės sutarts, Lietuva taip pat turi prisidėti.

 • Kokia bus jūsų pozicija dėl žemės ūkio ir jo atitikties Žaliąjam kursui?

Lietuva neturi prisiimti daugiau dirbtinių aplinkosauginių įsipareigojimų, nei kitos ES valstybės narės. Jei visos narės sutars, Lietuva taip pat turėtų taikyti griežtesnius apribojimus žemės ūkiui, bet turi būti užtikrintas apribojimų kompesavimas ir konkurencingumas.

 • Kokia, jūsų manymu, turėtų būti Lietuvos vizija gamtos ir aplinkos išsaugojimui?

Tokia, kuri neprieštarauja ekonominiam šalies vystymuisi.

 • Kokia jūsų nuomonė dėl Gamtos atkūrimo reglamento?

Galėtų atsakyti, kai susipažins su šiuo dokumentu.

 • Ar ketinate prisidėti prie Nacionalinio miškų susitarimo proceso atgaivinimo? Kaip, jūsų nuomone, turėtų atrodyti miškų naudojimo ir miškų apsaugos balansas?

Tapęs prezidentu ir skirdamas aplinkos ministrą kandidatas jį įpareigotų atgaivinti Nacionalinį miškų susitarimą ir sektų proceso eigą.

Bendras subjektyvus komandos vertinimas:

Manome, kad kandidato žinios šioje srityje ribotos (nėra informuotas apie Tarptautines klimato kaitos konferencijas – COP -, nesusipažinęs su Gamtos atkūrimo reglamentu). Aplinkosauginė pozicija apsiriboja tokiais pasakymais kaip „jei kiti – didesni – darys – mes seksim iš paskos“, „gamtosauga svarbu, bet svarbiau ekonominiai dalykai“. Aplinkosauga nėra tarp prioritetinių sričių. Prioritetas – socialiniai ir ekonominiai klausimai.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Visiškai sutinku.

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Visiškai nesutinku.

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Greičiau sutinku.

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Visiškai nesutinku.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Greičiau nesutinku.

Remigijus Žemaitaitis

Į mūsų klausimus atsakė lakoniškai platformoje zinaukarenku.lt.

 • Kokios pozicijos laikysitės dėl tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų dėl klimato kaitos?

Tiek kiek mums privaloma, o ne rekomenduotina.

 • Kokia bus jūsų pozicija dėl žemės ūkio ir jo atitikties Žaliąjam kursui?

Nepritariu Žaliąjam kursui, nes tai daro nekonkurencingus rinkoje, nes pvz Lenkai jo nesilaiko, jeigu jie nesilaiko ir jis nėra privalomas, kodėl turi kentėti mūsų visuomenė?

 • Kokia, jūsų manymu, turėtų būti Lietuvos vizija gamtos ir aplinkos išsaugojimui?

Ji yra. Ir tvarkingai jos laikomasi.

 • Kokia jūsų nuomonė dėl Gamtos atkūrimo reglamento?

Neturiu griežtos pozicijos, nes nesu specialistas šio failo.

 • Ar ketinate prisidėti prie Nacionalinio miškų susitarimo proceso atgaivinimo? Kaip, jūsų nuomone, turėtų atrodyti miškų naudojimo ir miškų apsaugos balansas?

Taip, tik ten daug ginčų yra.

Manobalsas.lt klausimai:

 • Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami

Visiškai nesutinku. Turi būti priešingai – kontrolė ne miškų kirtime, o jų atsodinime, kadangi yra labai daug išduodama leidimų savaiminiam miškų atauginimui. Jam vykstant auga beverčiai, neūkinės paskirties medžiai, kurie jokios pridėtinės vertės nekuria ir kadangi tokios paskirties miškų daugėja, mes realiai matome, kad miškai yra neatsodinami ir netvarkomi. Mes galime turėti mechanizmą, kaip yra Švedijoje: jeigu tu planuoji iškirsti mišką, turi sumokėti ūrėdijos rezervinę sąskaitą, kiek kainuotų miškų atsodinimas, ir jei per du metus tu neatsodini, tada ūrėdija atsodina tą mišką ir tie pinigai natūraliai lieka ūrėdijoje.

 • Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas

Visiškai nesutinku. Aš stebiuosi ir džiaugiuosi, kad Seimas rado proto ir jėgų priimti įstatymą, jog gyvuliai nebebūtų kankinami. Gyvūnai šiandien yra medžiojami su pašvietimais. Gyvūnas gali būti sužeistas, nesunkiai sužeistas ir kankintis kol galų gale miršta. Tam ir buvo sukurtos naktinės optikos ir termovizinės sistemos, kad žvėris būtų vietoje sumedžiojamas ir patirtų kuo mažiau kančių. Tokiu atveju, jei kalbame apie naktinių optikų draudimą, aš manau, seimas turėtų tučtuojau svarstyti dyperių sistemos arba echolotų naudojimo draudimą žvejyboje, kadangi tu plauki įvairiais vandens telkiniais ir matai, kur yra žuvys, pasirenki specialų masalą ir juo tu išgaudai žuvį.

 • Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui

Visiškai nesutinku. Žemės ūkis labiausiai prisideda prie klimato šilumos mažinimo, o didžiausias klimato šilumos sukelėjas yra vartotojai, kurie maistą ima išsivežimui, išsinešimui, prekes siunčiasi per visas elektroninės prekybos įmones. Taip pat labiausiai prisideda prie klimato šilumos vegetarai ir veganai, nes jų produkciją išauginti, išlaikyti daugiausiai energijos kainuoja. Elektromobiliai irgi labiausiai prisideda prie klimato šilumos dėl kobalto iškasimo – reikia 8 tonas perkasti įvairaus pobūdžio žemių, grunto ir panašiai, kad tu jį išgautum, tam, kad tu automobilį pagamintum. O kad elektromobilis galėtų važiuoti, reikia arba dujų generatoriaus, branduolinės elektros, arba biokuro. Taip pat aplinkai kenkia saulės ir vėjo jėgainės, kadangi saulės jėgainių kolektorių ir vėjo jėgainių sparnuočių sunaikinimo dar nėra. Labiausiai klimato atšilimą sukuria netvari statyba, netvari ekonomika ir netvari plėtra.

Mūsų komandos komentras: Iš paaiškinimo ir kitų atsakymų į klausimus matyti, kad galimai kandidatas suklydo pažymėdamas atsakymą ir norėjo pažymėti „Visiškai sutinku“. 

 • Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius

Visiškai nesutinku. Jie jau ir taip labai dideli. Kuo labiau plečiami aplinkosauginiai mokesčiai, tuo daugiau jaunimas perka iš Kinijos, iš visų amazonų ir visokių kitokių įmonių, kurios nekelia aplinkosauginių reikalavimų. Kuo daugiau mes pramonės iškeliame nuo vietinio vartotojo taško A į tašką Z, tada tos produkcijos parsivežimas mums padaro 5 kartus didesnę žalą ir nuostolį už vietinę gamybą. Leiskite turėti čia siuvyklas, gyvūnėlių fermas, ir tada rankinukus, batukus gaminsite čia ir odą perdirbsite čia. Seimas uždraudė auginti gyvūnėlius, o žmonės nori turėti odinių, gerų, kokybiškų daiktų, tada juos siunčiasi iš Rusijos, Kinijos, Turkijos. Skaičuokit, kiek jums kainuoja atsiuntimas, kiek aplinkosauginės žalos padarymas ir kokie aplinkosauginiai mokesčiai.

 • Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama

Visiškai sutinku. Turi būti ribojama tiek, kiek ji sinchronizuojasi su gamta, tiek, kiek jos plėtra neprieštarauja visuomenės gerovei. Pavyzdžiui, priėjimas prie ežero turi būti atviras visiems.

Eduardas Vaitkus

Į klausimus nei mums, nei manobalsas.lt,, nei zinaukarenku.lt neatsakė. Neaiškios aplinkosauginės nuostatos.

Kandidatų reitingas

Kadangi daugiausiai kandidatų atsakė į manobalsas.lt klausimus ir juos galima aiškiai palyginti tarpusavyje, sudarėmė kandidatų reitingą, remdamiesi būtent šiais atsakymais. Už aiškiausiai išreikštą aplinkosauginę poziciją konkrečiu klausimu skyrėme 5 balus, už silpniausią – 1 balą.

Išsami reitingo skaičiavimų lentelė

Klausimai A. Mazuronis I. Vėgėlė D. Žalimas G. Jeglinskas I. Šimonytė G. Nausėda R. Žemaitaitis E. Vaitkus
Miškų kirtimai Lietuvoje turi būti griežčiau ribojami 5 5 5 5 3 4 1 0
Naktinių taikiklių naudojimas medžioklėje turi būti draudžiamas 1 3 4 2 5 5 1 0
Lietuva turi mažinti aplinkosauginius ribojimus žemės ūkio sektoriui 2 2 5 4 3 3 1 0
Lietuva turi didinti ir plėsti aplinkosauginius mokesčius 1 1 4 1 4 2 1 0
Lietuvos saugomose teritorijose ūkinė veikla turi būti labiau ribojama 2 4 5 4 3 4 5 0
Balų suma 11 15 23 16 18 18 9 0

 

Reitingas sudarytas įgyvendinant projektą „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“. Jis  finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.