Į pagrindinį projekto puslapį

Rinkimai į Europos Parlamentą 2024 m.

2024 birželio 9 dieną vyks rinkimai į Europos Parlamentą.

Kokia partijų aplinkosauginė pozicija?

Siekdami išsiaiškinti, kokia yra partijų, dalyvaujančių šiuose rinkimuose, aplinkosauginė pozicija, rėmėmės keliais šaltiniais.

Balsavimai Europos Parlamente

Pirmiausia, analizavome realius partijų veiksmus Europos Parlamente. Rėmėmės lyderiaunačių Europos NVO sudaryta interaktyvia Europos Parlamento balsavimų rezultatų suvestine. Ji parodo tikrąją partijų vertybinę poziciją priimant sprendimus.  

Politikai, išrinkti į Europos Parlamentą, prisijungia prie kurios nors iš esamų Europos parlamento frakcijų. Ši priklausomybė ir lemia, kaip Europos Parlamente elgsis politikai, nes priklausydami frakcijai jie dažniausiai laikosi frakcijos politinės linijos.  Jei frakcija nusiteikusi aplinkosaugiškai, tai ir jos nariai bus linkę balsuoti už sprendimus, palankius gamtai, klimatui ir sveikai aplinkai. Ir atvirkščiai – frakcija gali sumažinti narių aplinkosaugines ambicijas. Tą akivaizdžiai parodė 2023 ir 2024 metų Lietuvos politikų balsai už Europos gamtos atkūrimo reglamentą (žr. iliustraciją).

Dalis nacionalinių partijų jau dabar priklauso kuriai nors Europos partijai. Pagal tai galima pakankamai užtikrintai spręsti apie jų būsimą frakciją Europos Parlamente (tokios partijos žemiau esančioje iliustracijoje žymimos spalvotai). Kitų partijų išrinkti politikai turės frakciją pasirinkti ir į ją būti priimti (tokios partijos iliustracijoje žymimos nespalvotai). Dalis šių partijų turi tam tikrus ryšius su Europos partijomis ar frakcijomis ir galima nuspėti, į kokią frakciją jos pretenduos. Yra dalis partijų, kurių galimos priklausomybės Europos Parlamento frakcijoms nežinome. Svarbu pastebėti, kad „Valstiečių ir žaliųjų sąjunga“ 2019-2024 kadencijoje priklausė aplinkosaugai palankiai Žaliųjų frakcijai/Europos laisvajam aljansui, bet išstojo iš Europos žaliųjų partijos, todėl greičiausiai būtų kitoje nei dabar frakcijoje.

Lietuviškų partijų priklausomybė europinėms frakcijoms sudaryta remiantis Aplinkosaugos koalicijos informacija.

„Darbo partija“ (jai atstovavęs Viktoras Uspaskichas) Europos Parlamente nepriklausė jokiai frakcijai, bet ją galima vertinti pagal būtent šios partijos atstovo balsavimų rezultatus. Tokiu atveju partijų reitingas atrodytų taip.

 

Atsakymai apie ekologiją

Taip pat analizavome partijų atsakymus apie ekologiją platformoje manobalsas.lt. Čia klausimai (teiginiai su galimais atsakymo variantais) buvo tokie:

 • Įmonės turėtų mokėti daugiau už jų išmetamą CO2 kiekį.
 • Ant visų ES parduodamų su maistu susijusių produktų turėtų būti žymimas poveikis aplinkai.
 • ES turėtų ir toliau pripažinti branduolinę energiją tvariu energijos šaltiniu.
 • ES turėtų nustatyti griežtesnius aplinkosaugos standartus importuojamoms prekėms.
 • ES turėtų leisti auginti daugiau genetiškai modifikuotų kultūrų (GMO).
 • ES turėtų smarkiai mažinti pesticidų ir trąšų naudojimą.
 • Žaliasis kursas privalo išlikti kaip pagrindinė ES ekonomikos vystymo kryptis.
 • ES turėtų didinti ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimus, įskaitant draudimą auginti ir žudyti gyvūnus dėl jų kailio.

Už aiškiausiai išreikštą aplinkosauginę poziciją konkrečiu klausimu skyrėme 4 balus, už silpniausią – 0 balų.

Pagal partijų atsakymus partijų ekologinis nusiteikimas išsidėsto taip:

 1. Lietuvos žaliųjų partija
 2. Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” 
 3. Laisvės partija 
 4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
 5. Lietuvos socialdemokratų partija 
 6. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai 
 7. Krikščionių sąjunga 
 8. Nacionalinis susivienijimas

 

Atsakymų nepateikė:

 • Darbo partija
 • Laisvė ir teisingumas
 • Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
 • Lietuvos regionų partija
 • Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija)
 • Tautos ir teisingumo sąjunga
 • Valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Bendras aplinkosauginis partijų reitingas

Mūsų vertinimu, patikimesnis yra realių balsavimų Europos Parlamente reitingas. Norėdami susumuoti skirtingų vertinimų rezultatus ir gauti kuo patikimesnį bendrą reitingą, vertinome, kad reitingas Europos Parlmente sudaro 80 % bendro vertinimo (jei įmanoma 40 % vertinamas asmeninis partijos rodiklis ir 40 % – frakcijos rodiklis), o nuostatos manobalsas.lt sudaro 20 % bendro vertinimo. Manobalsas.lt balai paversti balais 100 balų sistemoje. Jei kažkurio iš rodiklių nėra, vertinama be jo.

Nespalvotas logotipas žymi partijas, kurių priklausymas tam tikroms Europos Parlamento frakcijoms yra numanomas ir dėl to vertinimo patikimumas mažesnis. Kuo ryškesnės žalios yra reitingo vietos numeris – tuo didesnis patikimumas, nes rezultatas gautas iš daugiau duomenų.

Kaip ir minėjome anksčiau, Europos Parlamente Lietuvos partijų pozicija gali pakankamai skirtis nuo tos pačios partijos pozicijos nacionalinėje politikoje. Tai didžiąja dalimi lemia priklausomybė kažkuriai Europos frakcijai. Todėl, pavyzdžiui, „Demokratai Vardan Lietuvos“ , nacionalinėje politikoje, ne visada pasižymintys aktyviu palaikymu aplinkosaugai (o kai kurių jos narių, tokių kaip Kęstutis Mažeika, visa politinė veikla nukreipta priešinga linkme), šiuo atveju Europos Parlamente priklausydami labiausiai aplinkosaugą palaikančiai Žaliųjų frakcijai/Europos laisvąjam aljansui, gali palaikyti gamtai ir klimatui palankius sprendimus.

Detalūs skaičiavimai

Partija Partijos įvertinimas EP EP frakcija (esama arba numanoma) EP frakcijos įvertinimas Manobalsas.lt vertinimas Manobalsas.lt vertinimas 100 balų sistemoje BENDRAS balas
1 Lietuvos žaliųjų partija Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (numanoma) 92 32 100 93.6
2 Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas 92 28 88 91.2
3 Lietuvos socialdemokratų partija 75 Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 70 21 66 71.2
4 Lietuvos regionų partija Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija (numanoma) 70 70
5 Liberalų sąjūdis 60 Atnaujinkime Europą (Renew) 56 21 66 59.6
6 Laisvės partija Atnaujinkime Europą (Renew) 56 23 72 59.2
7 Partija „Laisvė ir teisingumas“ Atnaujinkime Europą (Renew) (numanoma) 56 56
8 Darbo partija 50 Nepriklausomi nariai 50 50
9 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 23 Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija 25 18 56 30.4
10 Krikščionių sąjunga Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 10 16 50 18
11 Nacionalinis susivienijimas Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (numanoma) 10 4 13 10.6
12 Taikos koalicija (Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 10 10
13 Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 4 Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 10 7
Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Reitingas sudarytas įgyvendinant projektą „Klimato kaitos mažinimo advokacija žemės ūkyje“. Jis  finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.