Speciali sąskaita Kauno medžių kirtimui sustabdyti

Aplinkosaugos koalicija, kuriai šiuo metu pirmininkauja Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas, sutiko atidaryti specialią sąskaitą bylinėjimosi dėl Kauno medžių kirtimo išlaidoms padengti. Visi norintys prisidėti, gali skirti norimo dydžio paramą specialiam fondui.

Protesto akcijos prieš Kauno medžių kirtimą teisinis atstovas Saulius Dambrauskas apie bendradarbiavimą su Aplinkosaugos koalicija sako: „Kol kas nėra kitos mokestinės galimybės, kaip kitaip Suinteresuota visuomenė galėtų rinkti bei gauti finansinę paramą. Prieš atidarant Sąskaitą Suinteresuotos visuomenės interesus atstovaujantys advokatai parengė sutartį, kuria siekiama maksimalaus surinktų paramos lėšų panaudojimo skaidrumo. Pagal Sutartį lėšos gali būti naudojamos tik išlaidoms bei sąnaudoms, kurios atsiranda ginant viešąjį interesą dėl Kauno gatvių ir kitų viešųjų erdvių želdynų (tarp jų ir Kauno Ąžuolyno) išsaugojimo ir teisės suinteresuotai visuomenei dalyvauti šiame procese. Aplinkosaugos koalicija negali šios Sąskaitos lėšų panaudoti jokiems kitiems tikslams, negu numatyta Sutartyje.“

Informacija apie surinktos paramos kiekį ir jos panaudojimą bus skelbiama ir atnaujinama svetainėje www.bef.lt. Pranešama, kad per vos kelias pirmąsias fondo atidarymo dienas buvo surinkta 560 eurų paramos.

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.