Speciali sąskaita Kauno medžių gelbėjimo fondui

Kauno medžių gelbėjimo fondo sąsk. nr. LT91 7044 0600 0404 7628

Informuojame, jog sąskaitos nr. pasikeitė. Pirmiausiai buvo naudojama speciali Aplinkosaugos koalicijos sąskaita, o nuo 2018 m. spalio mėn. nutarta lėšas tiesiogiai pervesti Sauliaus Dambrausko advokato kontorai. Visos iki tol surinktos lėšos (2910 Eur) jau pervestos į minėtą Sauliaus Dambrausko advokato kontoros sąskaitą. Jei į anksčiau atidarytą specialią  Aplinkosaugos koalicijos sąskaitą vis dar įplauktų papildomų lėšų, skirtų Kauno medžių gelbėjimo fondui, jos bus pervestos į advokato kontoros sąskaitą.

Duomenys mokėjimui:

 • Gavėjas: Sauliaus Dambrausko advokato kontora
 • Sąskaitos Nr. LT91 7044 0600 0404 7628
 • Mokėjimo paskirtis: „Suinteresuotos visuomenės teisių gynimui”

 

Papildomi duomenys mokėjimui iš užsienio:

 • Banko SWIFT/BIC kodas: CBVILT2X

 

Žiūrėti ataskaitą

 

Prisidėkite prie medžių išsaugojimo skirdami paramą bylinėjimosi išlaidoms padengti!

Kauno miesto savivaldybė pradėjo masiškai naikinti senuosius Kauno miesto medžius. Taip keičiamas istorinis-kultūrinis Kauno veidas. Suinteresuota visuomenė pradėjo teisines procedūras, kuriomis ginamas viešasis interesas dėl Kauno gatvių ir kitų viešųjų erdvių želdynų (tarp jų ir Kauno Ąžuolyno) išsaugojimo ir dėl teisės suinteresuotai visuomenei dalyvauti šiame procese. Teisinės procedūros sukuria finansines rizikas bylininkams. Sauliaus Dambrausko advokato kontora atidarė specialią sąskaitą - Kauno medžių gelbėjimo fondą. Surinktos lėšos bus skiriamos bylinėjimosi, ekspertizių, viešosios informacinės sklaidos bei kitoms galimoms išlaidoms ir sąnaudoms finansuoti, o esant reikalui - bylinėjimosi rizikai amortizuoti. 

Sukauptos lėšos gali atverti didesnes galimybes, todėl Jūsų net ir nedidelė finansinė parama prisidės prie šio viešojo intereso gynimo!


Apie Aplinkosaugos koaliciją

Aplinkosaugos koalicija įsikūrė kaip Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija su tikslu suvienyti organizacijų žinias, patirtį ir išteklius tam, kad žmonės gyventų atsakingai bei santarvėje su gamta. Nuo 2011 m. birželio 15 d. Lietuvos aplinkosauginių nevyriaysybinių organizacijų koalicija vadinasi Aplinkosaugos koalicija. Koalicija jungia aštuonias Lietuvos aplinkosaugines nevyriausybines organizacijas siekiančias dalyvauti aplinkos apsaugos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo procesuose.  Aplinkosaugos koalicija siekia, kad:

 • oras būtų saugus visoms gyvybės formoms
 • ežeruose, upėse, upeliuose ir tvenkiniuose būtų galima maudytis ar kitaip poilsiauti, juose būtų sąlygos biologinei įvairovei egzistuoti ir vystytis
 • požeminiai vandenys būtų nekenksmingi žmogui, saugūs florai ir faunai, jų būtų pakankamai geriamajam vandeniui išgauti dabar ir ateityje
 • būtų išsaugotos ir atkurtos pelkės kaip svarbios ekosistemos ir kraštovaizdžio komponentai
 • miškas ir miško paklotė būtų saugoma ir tvarkoma kaip biologinės įvairovės buveinė, lygiagrečiai sukuriant sąlygas darniam poilsiui ir miškininkystei
 • būtų išsaugotas ir tvarkomas tradicinis žemės ūkis, tinkamas maisto kultūrų auginimui ir biologinei įvairovei, išsaugant balansą tarp šienaujamų pievų, ganyklų, krūmynų ir dirbamos žemės plotų
 • būtų sustabdytas biologinės įvairovės nykimas, išsaugotos visos rūšys ir ekosistemos joms egzistuoti, atkurtos sunaikintos buveinės. Rūšims sudarytos sąlygos egzistuoti gyvybingose populiacijose
 • aplinkoje neturėtų likti žmogaus sukurtų cheminių produktų kurie kelią grėsmę žmogaus sveikatai ar biologinei įvairovei
 • natūralioje aplinkoje nebūtų žmogaus sukurtų atliekų
 • mažėtų produktų daromas poveikis aplinkai ir neatsinaujinančių išteklių suvartojimas

 

Narystė Aplinkosaugos koalicija yra atvira naujiems nariams, išsamiau apie narystę prisegtuose veiklos įstatuose.

Aplinkosaugos Koalicijos įstatai

Aplinkosaugos koalicijai priklauso 7 aplinkosaugos NVO.


Koalicijos nariai: Baltijos aplinkos forumas, Aplinkosaugos informacijos centras, bendrija „Atgaja", Baltijos vilkas, Darnaus vystymo iniciatyvos, Lietuvos entomologų draugija, Dubysos slėnio pievų išsaugojimo draugija.


Kontaktai

Lina Paškevičiūtė
Koalicijos pirmininkė
El.p. aplinkosaugos.koalicija[at]gmail[dot]com  

Saulius Dambrauskas
Advokatas
Protesto akcijos prieš Kauno medžių kirtimą teisinis atstovas
El.p. sauliusdamb[at]gmail[dot]com

burberry outlet online