Gamtotvarkos veiklos Dzūkijos miškuose sulaukė užsienio ekspertų dėmesio

Dzūkijos nacionaliniame parke LIFE integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ (Naturalit) partneriai – Baltijos aplinkos forumo (BEF) ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (VDU ŽŪA) atstovai – pristatė natūralių miško buveinių tvarkymo veiklas.

Balandžio 16-18 d. VDU ŽŪA vyko SILVA tinklo (angl. SILVA Network), skirto aukštajam miškininkystės mokslui vystyti, kasmetinė konferencija. Joje dalyvavo mokslininkai iš Vokietijos, Šveicarijos, Olandijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir kitų valstybių. Trečiąją konferencijos dieną SILVA tinklo nariai vyko į Dzūkijos nacionalinį parką, kur VDU ŽŪA atstovai pristatė Naturalit projekto vykdomas bandomąsias gamtotvarkos veiklas, tvarkant natūralias miško buveines.

Balandžio 19 d. šios veiklos Dzūkijos nacionaliniame parke buvo pristatytos ir delegacijai iš Europos Parlamento (EP), kurią sudarė Vokietiją atstovaujanti EP narė Anna Deparnay-Grunenberg, Žaliųjų / ELA frakcijoje EP dirbanti Franziska Achterberg bei gamtosauginės nevyriausybinės organizacijos Fern atstovas Siim Kuresoo.

Vizitų Dzūkijos nacionaliniame parke metu buvo aptartos klimato kaitos bei biologinės įvairovės išsaugojimo problemos, ateities miškų tvarumas, miškininkystės technologijų (plynųjų ir atrankinių kirtimų) alternatyvos bei elninių žvėrių įtaka miškų atsikūrimui. Buvo diskutuojama, kas skirtingose Europos valstybėse yra laikoma gamtiškai draugiška ar draugiškesne miškininkyste, kaip laviruoti tarp gamtos išsaugojimo ir miško naudojimo poreikių, kaip užtikrinti Europos mastu saugomų vertybių išsaugojimą.

Svečiai taip pat susipažino su kiek mažiau nei metus atliktu žemyninių kopų atvėrimu ir diskutavo apie galimus šių teritorijų tvarkymo planus, kurie leistų dar efektyviau saugoti biologinę įvairovę ir siekti miškų tvarumo.

Buvo aptarta ir planuojamo įgyvendinti kontroliuojamo deginimo tema. Ši, Švedijoje, Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje, Latvijoje ir kitose valstybėse sėkmingai taikoma gamtotvarkos priemonė padės atkurti gamtines buveines bei jose gyvenančias rūšis, kurioms, pradėjus aktyviai vykdyti miškotvarkos ir gaisrų prevencijos darbus, kilo grėsmė išnykti. Didžioji dalis jų yra nykstantys ir saugomi, įrašyti į ES Paukščių ir Buveinių direktyvų priedus bei Lietuvos raudonąją knygą.

Dzūkijos nacionaliniame parke viešėję delegacijų nariai sakė nekantriai belaukiantys projekto rezultatų – tikimasi, kad jie galėtų tapti postūmiu spręsti problemas, su kuriomis susiduria miškininkystė visoje Europoje.