Daugiau nei 330 organizacijų ragina ES Komisiją atsisakyti planų naikinti žaliają BŽŪP kryptį

  • Europos Komisijos ir valstybių narių siūlymai Bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP) didina tikimybę, kad žemės ūkio veikla toliau susidurs su vis didesnėmis rizikomis ir kelia pavojų ES žemės ūkio atsparumui klimato kaitos ir biologinės įvairovės krizių akivaizdoje.
  • Laišką pasirašiusios organizacijos reiškia savo nepasitenkinimą dėl skaidrumo trūkumo sprendimų priėmimo procese.
  • Jos ragina Europos Komisiją priimti moksliniais įrodymais grįstus sprendimus, atliepiančius ir ES įsipareigojimus biologinės įvairovės bei klimato kaitos srityse.

Kovo 6 d. Ispanijos organizacijos „Por Otra PAC“ iniciatyva išplatintame laiške 61 koalicija, vienijanti daugiau nei 330 atskirų visuomeninių organizacijų, ragina Europos Komisiją atsisakyti savo planų mažinti aplinkosaugines BŽŪP (Bendrosios žemės ūkio politikos) ambicijas.

Nevyriausybininkai primena Komisijai tai, kas skelbiama jos pačios svetainėje: „Nuo žemės ūkio priklauso biologinė įvairovė, žemės ūkis priklauso nuo biologinės įvairovės.“

Lietuvos nevyriausybinė aplinkosaugos organizacija „Baltijos aplinkos forumas“ taip pat pasirašė šį kreipimąsi.

Kviečiame susipažinti su šia Europos NVO pozicija.