Kodėl reikalingas „Gero ūkininko čempionatas“?

Nors žemės ūkis yra labiausiai atsakingas už vidaus vandenų taršą ir agrarinio kraštovaizdžio buveinių, augalų ir gyvūnų rūšių nykimą, būtent čia yra ir didžiausias potencialas juos apsaugoti. Šiuo metu ES valstybių narių nacionalinėse kaimo plėtros programose numatytos agrarinės aplinkosaugos priemonės yra vienas iš pagrindinių įrankių biologinei įvairovei palaikyti. Tai didžiausias finansines galimybes turinti programa, skirta gamtos apsaugai, kurios potencialas Lietuvoje iki šiol nėra pilnai išnaudojamas. Esant mažam ūkininkų aktyvumui, panaudojama vos 30 proc. aplinkosaugai žemės ūkyje numatytų lėšų.

Europos aplinkos agentūros duomenimis, sparčiausiai Europoje nyksta būtent agrarinio kraštovaizdžio biologinė įvairovė. Lietuvoje iš 14 stebimų kaimo paukščių rūšių net dešimties būklė pastaruoju metu blogėjo, o iš 9 Lietuvoje sutinkamų pievų buveinių tipų septynių būklė yra prasta. Šią situaciją pagerinti galėtų didesnis ūkininkų įsitraukimas į agrarinę aplinkosaugą.

Šiame puslapyje pateikiama naudinga informacija apie konkrečias agrarinės aplinkosaugos priemones, jų reikšmę biologinės įvairovės išsaugojimui, pagrindinius tinkamumo kriterijus, prisiimamus įsipareigojimus ir paramos dydžius. 

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.