„Gero ūkininko čempionato“ komisijos nariai

page1image2155356752

Agnė Prakapienė

Žemės ūkio ministerijos atstovė, jau daugiau nei 10 metų dirbanti paramos agrarinei aplinkosaugai žemės ūkyje ir gamtai palankaus ūkininkavimo skatinimo srityje. Specialistė iki pandemijos dažnai lankydavo įvairaus dydžio ūkius, dalyvaudavolauko dienose, nuolat bendrauja su ūkininkais.

page1image2153470496

Lina Burbaitė

Aplinkos ministerijos atstovė, dirbanti agrarinės aplinkosaugos srityje jau kelerius metus. Atsakinga už gamtosauginių Kaimo plėtros programos priemonių tobulinimą, Kaimo plėtros programos administravimo proceso efektyvumo didinimą (pvz., teikiant pasiūlymus teisės aktų keitimui, įtraukiant saugomų teritorijų direkcijų specialistus į ūkininkų konsultavimą dėl agrarinės aplinkosaugos priemonių reikšmės ir naudos gamtai ir pan.).

Dalyvauja rengiant naujas su biologinės įvairovės, ekosistemų, buveinių ir kraštovaizdžio išsaugojimu susijusias priemones Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginiam planui.

page1image2153579136

Sigutė Stakvilevičienė

Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovė, puikiai įsigilinusi į įvairias žemės ūkio paramos schemas ūkininkams, vedanti seminarus, mokymus apie agrarinę aplinkosaugą ir kitas ūkininkams skirtas priemones.