Svarbiausioje meldinių nendrinukių buveinėje grąžintas šiai ekosistemai palankus vandens lygis

Основное водорегулирующее сооружения, по которому вода поступает на болото
Meldinės nendrinukės apsaugos projekto metu įrengti vandens šliuzai Zvaniec pelkėje

2019-2020 metų vandens lygio matavimo duomenys rodo, kad įrengus šliuzus gamtininkams pavyko pasiekti meldinėms nendrinukėms tinkamą vandens dinamiką svarbiausioje pasaulyje šios rūšies buveinėje – Zvaniec pelkėje, Baltarusijoje. Joje peri apie 25 % pasaulinės šių paukščių populiacijos ir apie 75 % baltarusiškosios.

Pastaraisiais dešimtmečiais buveinių būklė šioje pelkėje vis blogėjo – viksvinėje atviroje žemapelkėje įsigalėjo nendrės ir krūmai. Ši augalija dominavo 60 % visos Zvaniec pelkės. Dėl to sumažėjo meldinėms nendrinukėms tinkamų buveinių plotas, sumenko ir paukščių populiacija – nuo 5000-7000 iki 2100-4400 giedančių patinų.

„Viena iš priežasčių, kodėl pelkėje taip išplito nendrės ir krūmynai, nustelbę viksvinę augaliją, buvo netinkamas vandens lygis ir cheminė vandens sudėtis.” – situaciją apibūdina dr. Aleksandr Kozulin, koordinuojantis meldinės nendrinukės apsaugos projekto darbus Baltarusijoje. Gamtininko teigimu, tai – ilgalaikis drenažo sistemos padarinys.

Dr. Aleksandr Kozulin from Scientific-Practical Center of Natural Resources of the Belarusian National Academy of Sciences
Dr. Aleksandr Kozulin – mokslininkas, tyrinėjantis meldinę nendrinukę jau beveik 30 metų.

Melioracija sunaikino natūralų Zvaniec pelkės vandens ciklą

Prieš pastatant melioracijos įrenginius vanduo į šią pelkę patekdavo per platų upės baseiną. Tai užtikrino hidrologinio rėžimo stabilumą – aukštesnis vandens lygis (30 cm virš žemės paviršiaus) lakydavosi kovą-gegužę, šiek tiek žemesnis (5-20 cm virš žemės paviršiaus) – gegužę-liepą, na, o rugpjūtį-spalį dar labiau nukrisdavo (10-30 cm žemiau žemės paviršiaus).

1970-1980 metais daugiau nei 60 % pelkės buvo nusausinta, o likusi jos dalis atskirta nuo natūralaus upės baseino. Pastačius daugybę melioracijos įrenginių aplink visą pelkę vanduo į ją patenkdavo per pumpavimo stoties sistemą pietinėje pelkės dalyje ir per Orekhovskij kanalą. Per šiuos žmogaus statytus įrenginius tiesiai į pelkės vidurį tekėdavo didesnės mineralizacijos vanduo. Lietingais metais pumpavimo stotis pumpuodavo didžiulius vandens kiekius tiesiai į pelkės centrą trumpais periodais. Dėl to pelkė patvindavo. Esant sausiems metams pumpavimo stotis neveikdavo ir pelkė likdavo visiškai sausa.

Dynamic of water level during the vegetation season in the Zvanets mire within years. The level is measure relatively to the surface of the land, average water level values for May-July are used.
Vandens lygio dinamika vegetacijos sezonu Zvaniec pelkėje. Vandens lygis matuojamas atsižvelgiant į žemės paviršių, naudojamos vidutinės gegužės-liepos mėn. vertės.

Gamtininkams tapo akivaizdu, kad norint išsaugosi čia tarpstančias gamtos vertybes, vandens dinamiką ir vandens druskingumą reikia reguliuoti.

Šliuzai ir kiti įrenginiai grąžina natūralią vandens dinamiką

Meldinės nendrinukės apsaugos projekto metu sutvarkyta užtvanka Zvaniec pelkėje.

Įgyvendinant meldinės nendrinukės apsaugos projektą 2018-2019 metais buvo parengtas inžinerinis Zvaniec pelkės vandens lygio reguliavimo projektas. Įgyvendinant jį buvo pastatyti ir suremontuoti reikiami inžineriniai įrenginiai – šliuzai, vamzdžiai, užtvanka ir kt.. Šie patobulinimai leidžia labai paprastai reguliuoti vandens lygį. Nukreipdami perteklinį vandenį į kanalus jie užtikrina, kad pelkėje nesikauptų per didelis vandens kiekis, taip pat – suteikia galimybę pelkę papildyti vandeniu esant sausringiems metams. Buvo sureguliuotas ne tik vandens kiekis, bet ir jo kokybė. Vanduo patenka ne tiesiai į patį vertingiausią jos centrą, bet pereina šonines krūmais ir nendrėmis apaugusias zonas ir tik tada pasiekia centrą. Pro nendrynus praeidamas vanduo išfiltruojamas, išvalomas, todėl vertingiausią pelkės dalį pasiekia mažiau druskingas (ne daugiau nei 100-150 mg /l).

Projekto metu įrengta vandens reguliavimo sistema

Vandens lygio tyrimai patvirtina – atlikti darbai pasiteisino  

2019-2020 metų vandens lygio tyrimai rodo, kad priimti sprendimai buvo teisingi – jie užtikrino optimalų vandens lygį 2019 metais. 2020 metais dėl sniego ir lietaus trūkumo žiemą ir pavasarį Polesės regione (kuriam priklauso ir Zvaniec pelkė) buvo juntamas didelis vandens stygius ir tai lėmė katastrofinius gaisrus aplinkinėse pelkėse. Zvaniec pelkei pavyko šio likimo išvengti, nes gamtininkai panaudojo naują vandens reguliavimo sistemą, kuri maitino pelkę taip trūkstamu vandeniu.

 

Water level dynamics in the territory of the Zvanets reserve in 2019 at four monitoring points.
Vandens lygio dinamika Zvaniec rezervate 2019 m. keturiuose matavimo punktuose.

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.