Grazelife – ekosisteminių paslaugų, bioįvairovės ir kraštovaizdžio gerinimas ganant gyvulius

GRAZELIFE tai LIFE programos parengiamasis projektas, kurio pagrindinis tikslas pagerinti sąlygas naminių, laukinių ir pusiau laukinių gyvulių ganymui, tam, kad būtų:

  • sumažinta gaisro rizika
  • palaikoma ekosistemų sveikata
  • pagerintas prisitaikymas prie klimato kaitos
  • gerinama ekosisteminių paslaugų ir bioįvairovės būklė
  • sumažinti konfliktai tarp žmonių ir laukinės gamtos

Baltijos aplinkos forumas kartu su 6 partneriais iš 5 Europos šalių (Nyderlandų, Ispanijos, Vokietijos, Ukrainos ir Bulgarijos) šių tikslų siekia:

  1. Vertindami skirtingų ganymo modelių ir kitų žemėnaudos tipų efektyvumą pasiekti aplinkosauginius tikslus.
  2. Surinkdami praktinius duomenis, atliekant 8 atvejų tyrimus skirtinguose Europos regionuose
  3. Vertindami aspektus, kurie skatina ar apriboja efektyvaus ganymo galimybes
  4. Teikdami rekomendacijas Europos Komisijai dėl politinių priemonių skatinančių efektyvią, aplinkai draugišką bei ūkininkui patrauklią ganymo praktiką

Lietuvoje Baltijos aplinkos forumas apklausia ganančius ūkininkus ir renka duomenis apie intensyviai ir ekstensyviai ganomas teritorijas skirtinguose dirvožemių tipuose. Taip pat pasitelkiant nuotoliniais matavimais vertinsime šių teritorijų augalijos skirtumus ir formuos rekomendacijas Bendrosios žemės ūkio politikos priemonėms, skatinančioms efektyvią, aplinkai draugišką bei ūkininkui patrauklią ganymo praktiką.


PROJEKTO TRUKMĖ

2019/01 – 2021/12


PARAMA

 Europos Sąjungos LIFE programa ir projekto partneriai


KONTAKTAI

 Elvyra Mikšytė

Projekto koordinatorė

Tel. 8 5 213 8155

El. p. elvyra.miksyte@bef.lt


PROJEKTO PARTNERIAI

Rewilding Europe (Nyderlandai)

ARK Nature (Nyderlandai)

La Korunjos universitetass (Ispanija)

Leipcigo universitetas (Vokietija)

Rewilding Ukraine (UA)

Rewilding Rhodope Foundation (BG)

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.