Vykdomi augalijos tyrimai

​Praėjusią savaitę Nemuno deltoje pradėjome vykdyti augalijos tyrimus. Pagrindinis jų tikslas – nustatyti augalijos pokytį ir jos tinkamumą meldinei nendrinukei projekto eigoje.

Augalijos tyrimai bus atliekami visose projekto teritorijose, o jų rezultatai, kartu su stebimų vandens rodiklių, paukščių ir vabzdžių monitoringo duomenimis, padės geriau įvertinti meldinių nendrinukių buveinių kokybę. Tyrimų duomenys taip pat leis nustatyti projekto metu vykdomų gamtotvarkos priemonių efektyvumą.